FOTO | Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohale asub Kadi Silde

 (19)
Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohale asub Kadi Silde
Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri kohale asub Kadi SildeFoto: Marilin Leenurm

Kaitseministri käskkirjaga astub Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantslerina ametisse Kadi Silde, kes on Kaitseministeeriumi pikaajaline töötaja ning praegune kaitsetööstuse riiklik ekspert Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi üksuses.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Priki sõnul iseloomustab Sildet oskus keskenduda olulisele, kõrge nõudlikkus enda ja teiste vastu ning suurepärane oskus töötada erinevate osapooltega ühise eesmärgi nimel.

„Olen kindel, et EL-i Komisjoni juurest tuleva riikliku eksperdina oskab Kadi võtta ministeeriumisse kaasa tähelepanekuid, mis tulevad kasuks ka meie valitsemisala tegemistes,“ ütles Prikk.

Kantsler rõhutas Silde rolli NATO kaitse- ja heidutushoiakut puudutanud ettepanekute kujundamises Krimmi annekteerimise järgsel perioodil ning Kaitseministeeriumi valitsemisalaülest asjatundlikkust.

Silde on töötanud Kaitseministeeriumi ametikohtadel rahvusvahelise koostöö osakonnas, NATO ja Euroopa Liidu osakonnas ning poliitika planeerimise osakonnas kümme aastat. Lisaks andis ta silmapaistva panuse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisse ja elluviimisse.

Praegusel ametikohal – riiklik ekspert Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi üksuses I4 Defence (GROW.I.4), mis tegeleb kaitsetööstusega – töötab Silde käesoleva aasta juulist.

Seotud lood:

Kadi Silde on pälvinud kahel korral Kaitseministeeriumi kolmanda klassi teenetemärgi.

Silde alustab tööd Kaitseministeeriumis tuleva aasta 16. jaanuaril.