FOTO: Brüsselis kohtuvad eesti keele õpetajad maailma eri paikadest

 (15)
FOTO: Brüsselis kohtuvad eesti keele õpetajad maailma eri paikadest
Foto: haridus- ja teadusministeerium

Reedest pühapäevani toimub Brüsselis üleilmne eesti keele õpetajate kohtumine, kus ligi seitsekümmend õpetajat tutvub eesti keele õpetamisega Brüsselis ja jagab omavahel kogemusi.

Seitsmendat aastat järjest saavad õpetajad emakeelepäeva paiku kokku ühes Euroopa riigis, kus õpetatakse eesti keelt. Tegu on välismaal eesti keelt õpetavate õpetajate ja koolijuhtide oma initsiatiiviga, mida Eesti riik toetab rahvuskaaslaste programmi kaudu, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Eesti keele õpetajad osalevad Brüsselis loengutes, töötubades ja aruteludes ning külastavad Euroopa Kooli Laekenis ja Belgia Eesti Kooli.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar annab ülevaate muu emakeelega õpilaste õppimisvõimalustest Eestis ning edu teguritest ja väljakutsetest mitmekeelse hariduse edendamisel. Keeleosakonna peaekspert Riina Koolmeister räägib eesti keele tasemeeksami sooritamise võimalusest väljaspool Eestit.

Ministeeriumi esindajate eestvedamisel arutatakse, mida saab hariduse vallas teha, et võimalikult paljud välismaale läinud tuleksid Eestisse tagasi ja tunneksid end siin oodatuna. „Väga tähtis on eesti keele oskuse säilitamine lastel, kes siirduvad koos vanematega pikemaks ajaks välismaale elama-tööle-õppima,“ märkis keeleosakonna peaekspert Riina Koolmeister.

„Keeleoskus ei säili iseenesest ja lapse keeleoskuse arenguks ei piisa ainult sellest, kui lapsega kodus emakeeles rääkida. Last tuleb innustada oma eakaaslastega eesti keeles suhtlema, suunata teda eestikeelset meediat jälgima ning kasutada aktiivselt olemasolevaid võimalusi, olgu selleks siis e-õpe või osalemine keelelaagrites või pühapäevakoolides.“

Seotud lood:

Belgia Eesti Koolis on 2016/2017. õppeaastal 120 last. Brüsseli Euroopa koolis õpib kokku 180 eesti last, neist 110 nooremas ja 70 vanemas kooliastmes. Mõlemad õpetuskohad saavad Eesti riigilt eestikeelset õppevara, Belgia Eesti Kool on saanud rahalist toetust õppetöö läbiviimiseks. Brüsseli Euroopa kooli on ministeerium lähetanud kaks õpetajat – Edward Kess ja Kristina Ude.

Eesti keele välisõppega seotud lisainfo on kättesaadav ministeeriumi veebilehel www.hm.ee/eestlasedvalismaal.