Eurovastased kaebasid linnajuhid kohtusse

 (64)

Teabekeskus Oma Riik esitas Tallinna prokuratuurile avalduse kriminaalasja algatamiseks Paide abilinnapea Kersti Laastau, Paide linnapea Tõnis Kõivu ja Roosna-Alliku valla sotsiaalnõuniku Eve Sissase vastu.

“Avalduse esitamine oli ajendatud korduvatest rünnetest seadusliku poliitilise agitatsiooni vastu Paide linnas ja Roosna-Alliku vallas,” teatas teabekeskuse pressijaoskond BNS-ile. “Nendes kohtades on kohalik võim andnud korduvalt ebaseaduslikke korraldusi Euroopa Liiduga liitumise vastase poliitilise reklaami ja infomaterjalide kõrvaldamiseks. Liitumisvastaste infomaterjalide süstemaatiline allarebimine ning kõrvaldamine on jätkunud nendes piirkondades siiani.”

“Kuna käesolev referendumikampaania on erakordselt suure tähtsusega Eesti riigi tulevikule, siis peame rünnakut sõnavabaduse vastu eriti ohtlikuks ning seetõttu leiame, et uurimine peab olema kiire ning survevaba ja avalikkuse tähelepanu all,” ütles teabekeskuse Oma Riik esimees, Anti Poolamets.

“Nüüd on tõesti vaja õiguskaitseorganite abi, muidu jõuame 1938. aasta valimiste olukorda, kus tsensuuri tingimustes ja kaitseseisukorra kehtimise ajal tehti sellised parlamendivalimised, nagu autoritaarsele valitsusele meeldis. Võimud juurutavad vist järjekordset eurostandardit, sest uusautoritaarsus on Euroopa Liidus moes. Haideri-vastane survekampaania oli selle ehe näide,” leidis teabekeskuse juhatuse liige, sotsioloogiadotsent Henn Käärik.

“Meieni jõudnud andmete kohaselt on rikkumised väga tõsised. Näiteks on meie andmetel Roosna-Alliku valla sotsiaalnõunik Eve Sissas teatanud sealsetele töötutele, et enne nad oma töötu abiraha kätte ei saa, kui iseseisvuslaste infomaterjalid on kõikjalt kõrvaldatud,” rääkis Poolamets. “Paides on toimunud teabekeskuse poolt toodetud plakatite maharebimine nii linna poolt koordineeritult kui ka sealsete liitumist pooldavate aktivistide poolt,” lisas ta.

“Abilinnapea Kersti Laastau koguni teatas, et need plakatid risustavad linnapilti ja peavad seetõttu kaduma. Paraku ei ole Paide linnajuhid tutvunud meie põhiseaduse ja karistusseadustikuga. Minu andmetel ei olegi meil sellise süüteo osas veel pretsedenti,” ütles Poolamets.