Europarlamendi kandidaati ähvardab vangla

 (20)

Europarlamenti pürgivat Maardu linnapead Georgi Bõstrovi võib oodata kriminaalsüüdistus, sest ta saatis enda juhiloaga riigikeele eksamile teise inimese.

Pärast seda, kui Eesti Päevaleht kaks kuud tagasi juhtunust kirjutas, algatas Põhja politseiprefektuur uurimise, lähtudes tähtsa dokumendi kuritarvitamise paragrahvist. Selle järgi võib süüdimõistmise korral saada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Möödunud nädalal registreeris vabariigi valimiskomisjon Georgi Bõstrovi kui Euroopa Parlamendi valimiste üksikkandidaadi. Bõstrovi esitas kandidaadiks suur hulk vene kogukonna organisatsioone ja erakondi kui venelaste ühise esindaja.

“Kandideerimise õigust ei saa ära võtta ainult uurimise all olemise või süüdistuse põhjal,” ütles riigikantselei valimiste osakonna juhataja Mihkel Pilving. “Europarlamenti ei või kandideerida juhul, kui kandidaat on kohtu poolt süüdi mõistetud.”

Kui Bõstrov, kes senistel kohalikel ja Riigikogu valimistel on üsna palju hääli kogunud, peaks osutuma valituks europarlamenti, ei pruugi isegi süüdi mõistev kohtuotsus teda Brüsselist eemal hoida. Pilvingu sõnul lõpevad europarlamendi saadiku volitused ennetähtaegselt vaid juhul, kui ta on süüdi mõistetud tahtlikult toime pandud kuriteos ning saanud karistuseks reaalse vanglakaristuse.

Põhja politseiprefektuuri pressiesindaja Timo Tarve kinnitas, et politseis on algatatud kriminaalasi mullu 5. septembril juhtunu kohta, kui Georgi Bõstrovi juhiloaga üritas riigikeele eksamit teha seni tundmatu mees.

Eksamile ilmunud mees esitas Georgi Bõstrovi juhiloa, kuid eksamineerija kahtlustas, et tegu pole Bõstroviga. Tundmatu isik jäi toona kindlaks tegemata, sest mees lahkus, jättes juhiloa eksamineerija kätte.