Euroopa Nõukogu komisjon: Türgi riskib autoritaarsesse presidendisüsteemi tagasi langemisega

 (13)
Istanbuli tänavapilt 17.07.2016
Istanbuli tänavapilt möödunud suvelFoto: Piia Puuraid

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) monitooringukomitee küsis Veneetsia komisjonilt arvamust Türgi põhiseadusreferendumi kohta, mis riigi presidendile sultanivõimu kindlustaks. Komisjon hoiatas Türgit ühe inimese režiimi eest.

Täna avalikustati Euroopa Nõukogu juures tegutseva Veneetsia komisjoni seisukohad Türgi põhiseadusreformi läbiviimise kohta. Komisjon juhtis tähelepanu reformiga kaasnevatele ohtudele: märgiti, et kavandatavad muudatused ei järgi demokraatliku riigi presidendisüsteemi mudelit, ja hoiatati Türgit ühe inimese režiimi eest, teatas riigikogu.

Põhiseaduse muudatus annaks kõik peaministri volitused presidendile, kellele hakkaks alluma ka kohus. Komisjon märgib, et vajaliku kontrolli ja tasakaalu ära jätmise korral ei järgita muudatuste sisseviimisel võimude lahususel põhinevat demokraatlikku presidendisüsteemi nõudeid, selle asemel riskitakse hoopis langeda tagasi autoritaarsesse presidendisüsteemi.

"Veneetsia komisjoni arvamus on karm, aga õiglane Türgi suhtes. Ridade vahele on peidetud põhiküsimus, kuivõrd seaduspärane Türgi referendum üleüldse on," ütles ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko.

Türgi seire raportöörid Marianne Mikko ja Ingebjørg Godskesen esitlevad ENPA aprilli istungjärgul raportit, mis käsitleb Türgi meedia- ja väljendusvabaduse ning õigusriigi põhimõtete järgimist. Samuti selgitatakse uue põhiseaduse kirjutamise hetkeseisu ja demokraatlike institutsioonide tööd.