Euroopa Liit peab aitama tagada põgenikest Süüria laste koolitee jätkumise

 (39)
Idomeni laager Kreeka ja Makedoonia piiril
Idomeni laager Kreeka ja Makedoonia piirilFoto: Priit Simson

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet saatis koos kolleegidega Brüsselis täna toimuva Süüria-konverentsi eel ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile pöördumise, milles rõhutavad, et Euroopa Liit peab senisest enam panustama põgenikest Süüria laste hariduse toetuseks, võimaldamaks neil kõigil kooliteed jätkata.

Euroopa Parlamendi liikmed toovad välja, et Euroopa Liit panustab Süüria laste haridusse ja sellega nende tulevikku, olles haridusvaldkonna suurim rahaline toetaja. Samas viitavad saadikud, et vaatamata mullu Londonis Süüria-konverentsil võetud kohustustele, ei ole suudetud kõigile Süüria põgenikest lastele kooliharidust võimaldada. “Jordaanias, Liibanonis ja Türgis on vähemalt pool miljonit Süüria last, kes ei käi koolis,” ütlevad saadikud omad kirjas.

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul ei ole küsimus niivõrd ELi rahalise toetuse suurendamise vajaduses, vaid vajaduses omada paremat ülevaadet, kui efektiivselt olemasolevat raha kasutatakse. ”Selleks peab EL kutsuma põgenikke vastuvõtvate riikide valitsusi tegema koostööd ÜRO agentuuridega, et hakataks regulaarselt avaldama võrreldavat ja ajakohast teavet Süüria laste kooliskäimise kohta,” ütles Paet. ”Teiseks peab ELi toetuse andmine olema paremini ajastatud ja õigesti suunatud ning oluline on ka toetuse andmise läbipaistvus,” lisas ta.

Täna on Brüsselis konverents Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise teemal, mida kaasjuhatavad Euroopa Liit, Saksamaa, Kuveit, Norra, Katar, Ühendkuningriik ja ÜRO.