ETV peatoimetaja: rahapuudus takistab meil Vene telekanalitega konkureerida

 (24)
HEIDI PRUULI
Heidi PruuliFoto: Ingmar Muusikus

ETV peatoimetaja Heidi Pruuli sõnul on venekeelsete omasaadete tootmine keeruline peamiselt rahapuuduse ja vähese vaatajahuvi tõttu.

Arvestades sellega, et märkimisväärne osa Eesti elanikkonnast on venekeelne ja räägitakse aina rohkem sellest, et need inimesed elavad teises inforuumis, kas on ERRil plaanis teha veel venekeelseid saateid (peale "Aktuaalset kaamera")? Miks praegu ETV eetris ei ole ühtegi venekeelset saadet (peale AK)?

Probleem, et muukeelne elanikkond on teises inforuumis ja et sealt hangitav info ei peegelda meie ühiskonnas toimuvat adekvaatselt, on üldteada ja sellest on ka rahvusringhäälingus pidevalt räägitud. Eriti selgelt jõudis see teadmine pärale peale pronksiöö sündmusi, mistõttu mais 2007 käivitati tollases ETV-s venekeelne uudisteportaal novosti.etv24.ee. ETV2 avamisega tekkis võimalus luua seal venekeelsete saadete vöönd, mis käivitus 2009.aasta alul ning mida püüti elus hoida kuni 2012 .aasta kevadeni. Kahjuks ei andnud need jõupingutused loodetud tulemust, vaatajahuvi oli väike, rahastus puudulik ning kasvupotentsiaal olematu. Kogesime, et meie käsutuses olevate rahaliste vahenditega ei suuda me Eestis levivate suurte ja mitmekesist programmi pakkuvate Vene telekanalitega konkureerida.

Varem tehti ETV venekeelsed saated projektide raames. Kas praegu ei ole sobivat projekti? Või ETV ei taotle projektiraha venekeelsete saadete tegemiseks?

Seotud lood:

Üksikute projektitoetuste najal ei jõua kuigi kaugele, see tegevus ei ole ka jätkusuutlik. Fakt, et meil ei ole organisatsioonis juba kümmekond aastat venekeelsete saadete toimetust, kõneleb ise enda eest. Kui ei ole inimesi, kelle igapäevane ülesanne on - teades oma sihtrühma ootusi pakkuda saateideid ja need teostada; kui ei ole ressursse, millega teatud hulka saateid järjepidevalt toota, seni ei saa rääkida läbimõeldud tegevusest ega oodata tulemusi. ERR-i praeguse eelarve tingimustes ei ole toimetuse loomine ja sellele vahendite leidmine nähtavasti mõeldav  -- aga seda peaks kommenteerima ERR-i juhatus.

Kas ERRi eelarves ei ole praegu (ja ka järgmisel hooajal) raha, et teha vähemalt üks venekeelne saade?

Üks saade ei lahendaks olukorda, ei tekitaks vaatajaharjumust, kaoks muu programmi sisse lihtsalt ära. Samas on ERR-il venekeelseid saateid edastav raadioprogramm Raadio 4, mis on oma kuulajad leidnud ja teeb väga head tööd. Mõistlik oleks pigem suunata lisavahendeid nende tegevuse laiendamiseks.

Kas oleks Teie arvates võimalik ja vajalik teha mõned eestikeelsed saated vene subtiitritega?

Mõned saated - nagu "Pealtnägija", "Meie inimesed", "Ajavaod" on ka praegu venekeelsete subtiitritega varustatud, aga sellest kindlasti ei piisa. Laialdasem subtitreerimine nõuab samuti lisaressurssi tõlkijate ja titreerijate töö tasustamiseks. Püüame laiendada oma saadetes esinejate valikut ja kutsuda vestlusringidesse rohkem vene kogukonna esindajaid, et ühiskonnale oluliste teemade arutelus oleks esindatud arvamuste laiem spekter.