Estonia hauarahu lepingust taganeda ei saa

 (90)
MS Estonia
Scanpix

Parvlaeva Estonia hukku uuriv riigikogu erikomisjon on otsustanud salajas hoida juba juunis valminud eksperdiarvamust, mis peab mõeldamatuks Eesti ühepoolset otsust loobuda riikidevahelisest hauarahulepingust ja tõsta Estonia vrakk üles.

Eksperdiarvamuse koostanud Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse õppetooli hoidja ja Eesti ühe tunnustatuma rahvusvahelise õiguse asjatundja Lauri Mälksoo hinnangul võib osutuda väga keeruliseks ka hauarahu lepingu muutmiseks riikidevahelise konsensuse leidmine.

Rahvusvahelist lepingut on võimalik tühistada või kehtetuks tunnistada näiteks tuvastatud vea või pettuse korral.

“Soov lepingut tühistada oleks välispoliitiliselt väga drastiline samm, eriti väikeriigi jaoks ja eriti küsimuses, mida on seni juriidiliselt siduvates vormides lahendatud kolme lepingupartneri ja lähedase riigi koostöös,” seisab arvamuses.

Mälksoo peab parvlaeva vraki ülestõstmist võimalikuks vaid juhul, kui kõik lepinguga ühinenud riigid saavutavad konsensuse lepingu muutmiseks. Lisaks Eestile, Soomele ja Rootsile on lepinguga liitunud näiteks sellised riigid nagu Taani, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Venemaa.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines