ESTO 2008 võib tulla USA läänerannikul

 (33)

Eesti organisatsioonid maailmas otsivad võimalust korraldada ESTO 2008, üha variandina on kõne all selle läbiviimine USA läänerannikul.

Ameerika eestlaste ajalehe Vaba Eesti Sõna andmeil oli Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) aastakoosolekul Inglismaal märtsis juttu ESTO 2008 korraldamisest, kuid mingeid otsusi ei tehtud.

Samas on Los Angelesi Eesti Seltsi esindajad maininud võimalust korraldama ESTO koos USA lääneranniku eesti päevadega aastal 2007 või 2009.

Kuigi järgmise ESTO korraldamine ei ole ESTO 2004 ajal Riias toimuva rahvuskongressi päevakorras, loodab ÜEKN, et seda teemat saab ka Riias arutada. Lõpliku otsuse teeks ÜEKN juhatus hiljem.

ESTO 2004 toimub Riias 27.-30. juunini, tegemist on üheksanda kokkutulekuga pärast 1972. aastat, mil neid korraldama hakatakse.

Postimees kirjutas mai alguses, et mitmel põhjusel võib Riias toimuv olla viimane ESTO. Korralduskomiteesse kuuluv kultuuriministeeriumi nõunik Madis Järv ütles siis ajalehele, et ÜEKN on lubanud pärast Riia suurpidu otsustada, kas väliseesti kultuuripäevade traditsioon jätkub või mitte.