Esimese pagulaspere lapsed on alustanud õppimist, täiskasvanud on töötukassas arvel

 (213)
Parved ja päästevestid Kosi saarel Kreekas
Pagulaslaager Kosi saarel KreekasFoto: Bianca Mikovitš

Esimese, märtsi lõpus Eestisse jõudnud pagulaspere lapsed on juba alustanud õppetööd koolis ja lasteaias. Ühelgi saabunud sõjapõgenikul veel tööd pole, kuid nad kõik on töötukassas arvel ja alustavad keeleõppega.

Euroopa rändekava alusel on seni Eestisse ümberpaigutatud 19 sõjapõgenikku Iraagist, Süüriast ja Jeemenist. Seitse esimest põgenikku saabusid märtsi ja järgmised kaksteist aprill lõpus Kreekast. Elama on siia jõudnud neli pere ja kolm meest asunud Tallinna, Tartu ja Haapsallu.

Eestisse saabunud pagulased veel tööd leidnud pole, kuid esimesena kohale jõudnud Iraagi pere kolm araabia keelt kõnelevat last on juba õppimisega algust teinud. Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaare sõnul käivad märtsi lõpus saabunud sõjapõgenike lapsed nimelt koolis ja lasteaias.

Aprilli lõpus jõudis Kreekast Eestisse kolm perekonda: kaks Süüriast ja üks Iraagist. Süüriast saabunud viieliikmelises peres on kolm eelkooliealist last ning ülejäänud kahes peres üks kooliealine laps. "Aprilli lõpus siia jõudnud perede lapsed veel õppetööga alustanud ei ole, kuid ettevalmistused kooli ja lasteaeda minekuks käivad," lausus Käosaar.

Seotud lood:

Peale kaheksa lapse on saabunud ka üksteist täiskasvanut, kellest kolm on üksikud mehed Jeemenist ja Süüriast. Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Oskar Lepik ütles Delfile, et kõigil täiskasvanuil on juba olemas dokument ja nad on arvel töötukassas.

"Nad on käinud ära kohalikus omavalitsuses ja teinud toimetulekutoetuse taotlused," lisas Lepik. Keeleõppega Eestisse saabunud põgenikud veel alustanud pole, kuid nad teevad seda Lepiku kinnitusel ühe kuu jooksul.

Iraagist on saabunud viie- ja kolmeliikmeline pere, Süüriast viie- ja kolmeliikmeline pere ja üks üksik mees ning Jeemenist kaks meest.

Märtsi lõpus jõudis Eestisse viieliikmeline Iraagi pere kolme kooliealise araabia keelt kõneleva lapsega, kus isa on olnud ehitus- ja transporditööline ja ema kodune. Saabus ka üksik Süüria mees, kes kodumaal töötas toitlustusäris, ja üksik Jeemeni mees, kes on hariduselt inglise filoloog ning töötanud ajakirjanduses. Mõlemad üksikud mehed oskavad inglise keelt.

Aprilli lõpus jõudis Kreekast Eestisse kaksteist sõjapõgenikku, kelle seas on kaks Süüria ja üks Iraagi perekond ja üks mees Jeemenist. Elama asusid nad Tallinna, Tartu ja Haapsallu.

Viieliikmelises Süüria peres on kolm eelkooliealist last. Pereisa on õppinud automehaanikuks, naine on töötanud meditsiinivaldkonnas. Kolmeliikmelise Süüria perekonna laps on kooliealine. Nii naine kui mees räägivad inglise keelt ja on õppinud kõrgkoolis, kuid ei lõpetanud seda. Naine on vabatahtlikuna töötanud õpetajana ja mees pidas kauplust.

Ka Jeemenist pärit mees räägib inglise keelt ja on ülikoolis õppinud. Ta on töötanud kodanikuühenduses koordinaatorina. Kolmeliikmelise Iraagi pere laps on kooliealine ja pereisa elektrik.

Parasjagu on menetluses veel 15 inimese toimikud, mis on väljastatud samuti Kreekast.