Ersad: Venemaa meedia valetab

 (207)

Mordvalased kurdavad avalikus kirjas põlisrahvaste keele ja kultuuri hävitamise üle.

Mordvas ning selle naabruspiirkondades asuva soome-ugri põlisrahva ersade rahvuslik organisatsioon Ersa Keele Päästefond ei nõustu informatsiooniga, mida edastasid Mari Eli ja teiste Venemaa piirkondade ametlikud meediakanalid seoses äsjalõppenud X fennougristikakongressiga, on kirjas Delfile saadetud teates.

Avalikus pöördumises Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimunud kongressil osalejatele juhitakse tähelepanu sellele, et võimude poolt kontrollitavates meediakanalites levitatakse teadlikku väärinformatsiooni Venemaa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride seisukorra ilustamiseks.

Pöördumises märgitakse ka, et ersa ja mokša keele seisund on viimasel ajal hakanud kiiresti halvenema nii Mordva Vabariigis kui ka ersade ja mokšade asualadel väljaspool Mordvat.

Maakoole suletakse, linnades ja suuremates asulates arvatakse põlisrahva keeletunnid õppeplaanidest välja. Õppekavas puudub omaajaloo aine, pole ka mordva ajaloo ja kultuuriloo õpikuid.

Suurveneliku poliitika tulemusena on ersade ja mokšade arv kümne aasta jooksul vähenenud veerandi võrra.

Pöördumises esitavad ersad kutse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportöörile Katrin Saksale külastada võimalikult kiiresti ka Mordvamaad ning ühtlasi manitsevad nad teda olema äärmiselt umbusklik ametnikega kohtudes.

Ersad ja mokšad on kultuurilt ja keelelt lähedased (umbes nagu eesti ja soome keel) ning nende ühisnimetus on mordvalane.

2002. aasta rahvaloenduse täpsustatud andmetel fikseeriti ersasid ja mokšasid ühisnimetaja mordvalased all kokku 845 000, kellest 67,4 protsenti räägib emakeelt. Ersad moodustavad sellest grupist suurema osa.