ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann: Treufeldti segadusse ajanud struktuurimuudatus ei sea ohtu toimetuse sõltumatust

 (38)
ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann: Treufeldti segadusse ajanud struktuurimuudatus ei sea ohtu toimetuse sõltumatust
Indrek Treufeldt ja Rein VeidemannEkspress Meedia

Reedel avaldas ERRi ajakirjanik Indrek Treufeldt, et temas tekitab segadust ERRi juhatuse tööjaotusesse loodud punkt, mis paneb toimetused juhatuse esimehe vahetusse alluvusse. Tööjaotuse kinnitanud nõukogu esimees Rein Veidemann ütles täna, et kõnealune on loodud vaid administratiivsetel eesmärkidel ja loomingulist tööd see ei mõjuta.

"Millised on juhatuse esimehe ja uudistetegijate suhted. Uues struktuuris on hoomatav, et viimased kuuluvad juhatuse esimehe alla. Millised on siis siin käsuliinid või alluvussuhted? Kuidas need paika loksutada?" kirjutas Treufeldt reedel sotsiaalmeedias.

Veidemanni sõnul ei tähenda toimetuste juhatuse liikmete vahetus alluvuses olemine mitte mingisugust loomingulist mõjutamist ega sekkumist, vaid punkt on loodud üksnes administratiivsetel eesmärkidel. "Et näiteks finantsasju paremini koordineerida," ütles nõukogu esimees.

Säärase punkti tõi tema sõnul tööjaotusesse just see, et varasemalt olid toimetused väga killustunud ja nüüd on nelja juhatuse liikme vahel valdkonnad ja toimetused ära jaotatud. Et ei oleks vahelülisid, ongi administratiivsete küsimuste kohta toimetused juhatuse liikme alluvusse pandud.

"Nüüd oli vaja need kokku viia, et tekitada paremini sünergiat. Ei ole mingisugust vajadust struktuurimuudatuse vastu protestida," ütles ta küsimusi tekitava punkti kohta, mis just toimetuste kokkulöömise tõttu tehtud oli.

Lõik ERRi juhatuse esimehe Erik Roose vastutusvaldkonnast.
4. Juhatuse esimehele alluvad vahetult uudistetoimetus, sporditoimetus, portaal err.ee, turundusosakond, müügiosakond, õigusosakond ja administratiivosakond.

Lõik ERRi juhatuse liikme Riina Rõõmusa vastutusvaldkonnast
3. Juhatuse liikmele alluvad vahetult ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 2, Raadio 4, Raadio Tallinn, Raadioteater ja arhiivid.
Seotud lood:

Lõik ERRi juhatuse liikme Urmas Oru vastutusvaldkonnast
3. Juhatuse liikmele alluvad loovtoimetused, hanketoimetus, programmiteenistus, tootmisteenistus, teletehnika osakond, ülekande- ja stuudiote osakond, videomontaaži osakond ning meediauuringute osakond.