ERR piiraks sponsorreklaamide mahtu 500 minutile aastas

 (2)
ERR piiraks sponsorreklaamide mahtu 500 minutile aastas
ERR juhatuse esimees Margus AllikmaaFoto: Terje Lepp, Eesti Päevaleht

Eesti Rahvusringhääling (ERR) esitas täna riigikogu kultuurikomisjonile kolm ettepanekut rahvusringhäälingu seaduse muutmiseks, millest üks puudutab juhatuse liikmete arvu, teine arengukava jõudmist riigikogusse ning kolmas spordi-ja kultuuriülekannete sponsorteadete avaldamise mahu piirangut.

ERR juhatuse esimees Margus Allikmaa rääkis Delfile, et üks ettepanek oli lisada seadusesse punkt, mis kohustaks ERR riigikogu suures saalis oma tegevusest ülevaadet andma ja võimaldaks ka tagasisidet saada.

„Me peame igal aastal koostama arengukava ja täna vastavalt seadusele esitama selle kultuuriministeeriumile, kes annab selle edasi rahandusministeeriumile,“ rääkis Allikmaa. „Selgusetuks ja täpsustamata on jäänud, mis sellest arengukavast edasi saab. Me arvame, et see võiks jõuda ka riigikogusse, täna seadus seda ette ei näe.“

Allikmaa sõnul pakuti, et arengukava võiks jõuda riigikogu kultuurikomisjonile ja paremal juhul võiks ERR kord aastas riigikogu suures saalis oma tegevusest ülevaate anda ja saada ka tagasisidet.

Sponsorteateid mitte rohkem kui 500 minutit

Teine seaduse muutmise ettepanek seisneb Allikmaa sõnul spordiülekaanete juures näidatava sponsorteabe mahu piiramises. „Selle punkti sõnastus kehtivas rahvusringhäälingu seaduses on ebamäärane,“ tunnistas Allikmaa.

Kui spordivõistlusi ja üritusi tuleb juurde, kasvab sellega ka surve ERRile, et nad rohkem sponsorteavet näitaks. „Me pakume välja täiendava piirangu, et spnosorteavet ei näidataks ERRis mitte rohkem kui 500 minutit aastas,“ tutvustas Allikmaa ettepanekut. „Siis on kõigil rahulikum."

Allikmaa sõnul näitab varasem praktika, et kui ühel aastal on palju erinevaid suurvõistlusi, siis on sponsorteabe maht ulatunud ka ligi 600 minutini.

Allikmaa rõhutas, et see raha ei tule ERR eelarvesse. „See raha läheb spordi alaliitudele või spordiürituste korraldajatele. ERR seda raha ei saa,“ selgitas ta. „Pahatahtlikke seosesid luues ja teoreetiliselt käsitledes võib küll öelda, et see on potentsiaalne reklaamiraha, mis võiks liikuda erakanalitele, aga praktiliselt on kõik suurfirmad alati eraldanud raha spordivõistluste korraldamiseks ja hoiavad ka oma turunduseelarves sponsorrahad ja reklaamirahad lahus.“

Allikmaa sõnul on sponsorteadete piirangut võimalik kehtestada ka teisiti, näiteks konkreetsete sündmuste loeteluga, mida Euroopa avalik-õiguslikud telekanalid kasutavad.

ERR kolmas ettepanek puudutas juhatuse liikmete arvu. Allikmaa sõnul on seaduses praegu üsna konkreetselt öeldud, et ERR juhatus peab olema 5 liikmeline, aga seal võiks olla kuni viis liiget. 

ERR juhatuse esimees on praegu Margus Allikmaa ja liikmed Tiina Kaalep, Hanno Tomberg, Jaak Raie ja Joel Sarv.

Küsitlus #118543