ERM-i 84 töötajat saatsid kultuuriministrile Tõnis Lukase jätkamist toetava kirja

 (106)
Eesti Rahva Muuseum 29.09.16
Tõnis LukasFoto: Anni Õnneleid

ERMI 84 töötajat saatsid kultuuriminister Indrek Saarele kirja, kus toetavad praeguse juhi Tõnis Lukase jätkamist ametis.

Toetajad tõid kirjas välja, et muuseumi tulemuslikku tegutsemist kinnitavad koha külastajate arv, milleks on 304 000. Lisaks leitakse, et Lukasel on selge visioon ja pikaajaline arengustrateegia ning asutuse juhtimine on kvaliteetne. "Direktor oskab kolleege märgata ja innustada," seisab kirjas.

Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et ERM-i juhiks kandideerib ka praegune riigikontrolör Alar Karis. Tema kandideerimisest said laiem avalikkus ja ERM-i töötajad teada alles eile, kuigi vihjeid Karise kandideerimise kohta liikus juba varem. Karise ametiaeg riigikontrolörina lõpeb 2018. aasta märtsis.

Toetuskiri täies mahus

"Eesti Rahva Muuseum on viimastel aastatel elanud läbi suurima muutuse oma 108-aastase ajaloo jooksul. Kõrvuti igapäevatöö jätkumisega loodi muuseumi uus hoone, selle näitused, teadus-, haridus- ja kunstiprogrammid, koliti uude keskkonda muuseumi inimesed ja vara. Selle töö edukust ja saavutuste suurust on Eesti ja rahvusvaheline avalikkus tunnustanud rohkete auhindadega muuseumi arhitektuuri, ehituse, püsinäituste, disaini, tugiteenuste ja töökollektiivi pingutuste eest.

Seotud lood:

Muuseumi uuenemise ja tegevuse laialdane positiivne kajastamine Eesti ja välismaises ajakirjanduses on andnud oma osa riigi mainekujundusse ning toetanud turismi arengut eriti Tartu piirkonnas. Muuseumi tulemuslikku tegutsemist kinnitavad aga eeskätt külastajate arv esimese tööaasta jooksul (304 tuhat külastajat) ning nende ülekaalukalt positiivne hinnang muuseumile (Kantar Emori arvamusuuring septembris 2017).

Selle kõigeni on jõutud selge visiooni, pikaajalise arengustrateegia ja kvaliteetse juhtimisega. Paralleelselt ehitustöö ja kolimisega sündisid kollektiivse loominguna ERMi uus organisatsioonimudel ja arengukava aastateks 2017-2020. Tõnis Lukase valimisel ERMi direktoriks 2012. aastal märkis konkursikomisjoni esimees, kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles: „Lukase kogemused annavad kindluse, et tema juhtimisel õnnestub Raadil välja ehitada kaasaegne muuseumikompleks ja muuta sealne keskkond avatud kultuuriruumiks.“ Need ootused on tänaseks kuhjaga täidetud. Suurte ümberkorralduste lõpuks on muuseumi töökorralduses saavutatud sisemine stabiilsus, töökeskkond on positiivne, töötajad tunnevad end kaasatuna. Direktor oskab kolleege märgata ja innustada.

Võttes arvesse töötajate rahulolu muuseumi kehtiva töökorralduse ja juhtimisega ning rõhutades, et muuseumi arengukava kuni 2020. aastani on loodud direktor Tõnis Lukase juhtimisel ning tema visiooni ja pädevusi arvestades, kinnitame meie, alla kirjutanud Eesti Rahva Muuseumi töötajad, et toetame Tõnis Lukase jätkamist Eesti Rahva Muuseumi direktorina, et sihiks võetut ellu viia."