Erikomisjon võttis toidu ohutuse küsimuse pihtide vahele

 (53)
Turulett
Foto: Ilmar Saabas

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon analüüsib tänasel avalikul istungil riigikontrolli aruannet riigi tegevusest toidu ohutuse tagamisel.

„Riigikontrolli hinnangul on veterinaar- ja toiduamet (VTA) oma toiduohutuse kontrollides keskendunud kodumaise toidu kvaliteedi kinnitamisele, samas on tarbija suurem mure imporditud toidukauba ohutus,“ märkis erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. Ta lisas, et erikomisjon püüab selgust saada, kas kontrollija eelistus on kooskõlas tarbija huvidega ja mil määral on põhjendus ekspordi tagamises.

Täna sai avalikuks info, et riigikontrolli hinnangul ei tohiks maaeluministeerium ning veterinaar- ja toiduamet väita, et kogu Eestis müüdav toit on ohutu, sest toidu-uuringute ja laborianalüüside hulk ei ole piisav ning järelevalves on puudusi. Ühtlasi toodi aruandes välja, et samad asutused ei teavita inimesi piisavalt toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Riigikontrolli hinnangul jäetakse tarbijale ekslik mulje, et toit muutub järjest puhtamaks.

Sel puhul kokku kutsutud istungil osalevad maaeluminister Mart Järvik, veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste, põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning riigikontrolli esindajad.

Seotud lood:

Minister Järvik vabandas istungi algul, et pole värske ametikandjana selle teemaga süvitsi tutvuda jõudnud ning rõhutas, et toidu ohutus on maaeluministeeriumi jaoks prioriteet.

Ta nentis, et aruandest jääb tõepoolest mulje, et tema juhitava ministeeriumi vastutusalasse jäävate VTA ja põllumajandusameti vahel jätab koostöö soovida. "Aruande põhjal tehakse omas majas järeldused. Kui miski pole nii nagu peab, siis teeme vajalikud korrigeerimised. "

VTA esindaja rõhutas, et nende eesmärk ei ole olnud tarbijat eksitada.

Põllumajandusameti peadirektor Palts ütles, et pole võimalik anda ühest vastust sellele, kas toit on Eestis muutunud puhtamaks või mitte.

Peeter Ernits viitas, et auditi tulemuste kommentaaris kirjutas riigikontrolör Janar Holm, et osa toiduohutusega seotud probleemidest leiaks lahenduse, kui VTA ja põllumajandusamet jõutaks kokkuleppele näiteks selles, mis on porgand - kas taim või toit. Põllumajandusameti esindaja Maris Raudsepp rõhutas vastates, et koostöö VTA-ga on väga hea. "Meil ei ole koostööprobleeme," lausus ta ja lisas, et porgand on samaaegselt toit ja taim.

Auditi käigus analüüsiti, kas toiduga seotud riskid on välja selgitatud, toitu analüüsivad laborid on tasemel, toidutootjate üle tehakse järelevalvet ning tarbijaid teavitatakse toiduga seotud ohtudest. Auditi keskmes olid taimekaitsevahendite jääkidest tulenevad ohud taimses toidus.