Eriarsti ootab üle 120 000 inimese

 (33)
Arstid, haigla
Corbis/Scanpix

Rahapuudusel eriarsti järjekorras olijate arv püsib stabiilsena, näidates väga väikest langussuunda — kolmandas kvartalis oli neid võrreldes teisega 1,7 protsenti vähem.

Kõigist järjekorras olijatest peab 1,3 protsenti lubatust kauem ootama raha nappuse tõttu.

1. oktoobri seisuga ootas Eestis eriarstiabi ravijärjekordades 123 224 inimest. Neist 87 protsenti ambulatoorse eriarstiabi, kolm protsenti päevaravi ja 10 protsenti haiglaravi järjekorras, teatas Delfile haigekassa pressiesindaja.

Üle lubatud kolme nädala (ambulatoorse eriarstiabi puhul) või kuue kuu (päevakirurgia ja statsionaarse eriarstiabi puhul) ootas järjekorras 36 577 inimest, ehk kolmandik kõigist järjekorras olijatest.

Tartu osakond on parandanud kättesaadavust oma piirkonna kindlustatutele TÜ Kliinikumis 96 protsenti võrra — raha nappusest tingitud järjekord vähenes 650 inimeselt 26–ni. Reservi kasutamist plaanivad lepingute korrigeerimiseks kõik piirkondlikud osakonnad.

Ambulatoorses abis on endiselt pikim rahalistel põhjustel ooteaeg oftalmoloogia erialal, aga ka endokrinoloogia ja psühhiaatria erialal.

Statsionaarse ravi osas on raha vähesuse tõttu suurem järjekord taastusravi erialal ja kirurgias. Eelmise kvartaliga võrreldes on likvideeritud alarahastatusest tingitud järjekord kõrva-nina-kurguhaiguste erialal nii ambulatoorses kui ka statsionaarses ravis. Ka ambulatoorse oftalmoloogia erialal on III kvartalis raha tõttu üle lubatud aja ootavate inimeste arv vähenenud kahe protsenti võrra.

Ligi kolmandik (28 protsenti) kõigist järjekorras olijatest ootab kauem järjekorras muude asjaolude tõttu — raviasutuse vähene võimsus, personali nappus või ülekoormus, puhkused, ruumide ja aparatuuri ülekoormus, patsiendi soov saada kindla arsti juurde jne.

Hooldusravis ootas lubatust kauem 93 inimest, neist raha nappuse tõttu 88 ja muudel põhjustel viis.

Hambaravi osas ootas lubatust kauem järjekorras 2293 alla 19-aastast last — rahalistel põhjustel 435 ja muudel põhjustel 1858 last.