Erakoolide lapsevanemad nõuavad Tallinna linnalt õpilaste pearaha maksmist

 (45)
Erakool Läte
Erakool Läte on Tallinna kiusu pärast suures rahahädasFoto: Vallo Kruuser

Tallinna erakoolides õppivate laste vanemad, koolide vilistlased ja toetajad on algatanud internetikeskkonnas petitsioon.ee Tallinna linnavalitsuse aadressil märgukirja, milles nõutakse linnalt osalist erakoolide tegevuskulude tasumist munitsipaalkoolidega samadel tingimustel.

"Eestis on lapsevanemal vabadus valida lapsele kool oma pedagoogiliste ja filosoofiliste veendumuste järgi," põhjendavad allakirjutanud oma nõudmist. "Raha, mis on ette nähtud koolide tegevuskulude katmiseks, liigub seaduse järgi lapsega koos, kuid praegusel juhul on väga paljud Tallinna linna lapsed sellest õigusest ilma jäetud."

Petitsiooni algatajad ja toetajad kutsuvad Tallinna linnavalitsust üles lõpetama kohtuvaidlused koolidega, asudes täitma seadust, mis näeb ette kohaliku omavalitsuse osalemise erakoolide tegevuskulude katmises.

Oma eelarvete planeerimisel on koolidel seadusest tulenevalt olnud õigus arvestada, et linn täidab oma kohustust. See on kinnitust leidnud ka kõigis kohtuotsustes, mis selleteemalistes Tallinna linna ja koolide kohtuvaidlustes on tehtud.

27. septembril algatatud petitsioonile on toetust avaldanud üle 200 inimese. Oma toetust saab avaldada veel kuni 31. oktoobrini.