Erakonnakaaslased andsid Tsahknale toetuse võimuläbirääkimisteks

 (32)
Erakonnakaaslased andsid Tsahknale toetuse võimuläbirääkimisteks
Foto: Karli Saul

Erakorraliselt kogunenud IRL-i volikogu, riigikogu saadikud, ministrid ja kohalike omavalitsuste juhid arutasid, millised eesmärgid peaksid olema moodustatava koalitsiooni valitsemise kokkuleppes.

Volikogu andis heakskiidu saadikutele osalemiseks koalitsiooniläbirääkimistel, seistes rahvuslik-konservatiivsete väärtuste eest ja seadis prioriteedid:

- Isamaa eesmärgiks on, et järgmise valitsuse peatähelepanu koonduks meie majanduse elavdamisele, rahvaarvu kasvatamisele ning Eesti julgeoleku tagamisele. Me peame avatult ümber vaatama meie senist maksu- , investeerimis- ning riigiettevõtete omanikupoliitikat. Samas tuleb silmas pidada, et Eesti tööjõumaksud ei tõuseks.

- Jätkame senist kurssi Eesti kaitse-ja välispoliitikas, hoides kaitsekulusid vähemalt 2% SKT-st ning panustame koostööle NATOS ja EL-is. Tähtsal kohal on panustamine kaitsevõimekusse, välisesindustesse ja sisejulgeolekusse. Loome täiendava kaitseinvesteeringute programmi.

- Pöörame tähelepanu Eesti demograafilistele väljakutsetele, tervishoius, pensionisüsteemis ning tööjõuturul. Me tahame, et Eestist saaks kasvava rahvastikuga riik, kus sündimus suureneb, tervelt elatud aastad pikenevad ja kuhu siit kord läinud inimesed pöörduksid tagasi. Jätkame riigireformi läbi viimist ning suurendame kohalike omavalitsuste tulubaasi moel, mis motiveeriks omavalitsusi ettevõtluse arendamisele senisest rohkem tähelepanu pöörama.

Täna jätkuvad Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja IRLi võimuläbirääkimised majanduspoliitilistel teemadel. Eile räägiti julgeolekust.