Erakondade rahastamine: vastu näppe said vaid üksikkandidaadid

 (11)
Erakondade rahastamine: vastu näppe said vaid üksikkandidaadid
Foto: Ilmar Saabas

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas teha ettekirjutuse kahele Riigikogu valimistel osalenud üksikkandidaadile, kes ei ole täitnud oma seadusest tulenevaid kohustusi. Komisjonile ei ole oma valimisaruannet siiani esitanud üksikkandidaat Svetlana Ivnitskaja, üksikkandidaat Leo Kunnas on jätnud täpsustama mitterahalise annetuse rahalise väärtuse.

Erakonnaseaduse kohaselt tuleb valimiskulude aruanne esitada erakondade rahastamise järelevalve komisjonile ühe kuu jooksul arvates valimispäevast. Aruandes tuleb ära näidata kasutatud vahendi liik, vahendi andja nimi ja ka vahendi väärtus, teatas riigikogu.

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib erakondade rahastamise järelevalve komisjon määrata sunniraha kuni 6400 eurot.