Enne Estonia laevahuku aastapäeva algab kohtus tõe väljaselgitamiseks uus vaidlus

 (21)
Foto: EPL Arhiiv

Estonia laevahuku lähedaste Rootsi ühendus SEA on alustanud kohtuteed justiitsministeeriumiga, et saada luba uurimise taasavamiseks.

Estonia laevahukku ümbritsevasse segadusse selguse toomiseks esitasid juba 2016. aastal SEA esindajad pöördumise Eestile, et uurimine taasavada.

Riik vältis aastaid avaldusele vastamist ning viimaks edastati 2018. aasta novembris omastele vastus, milles keelduti uurimist uuesti alustamast, sest leiti, et selleks puudub piisav põhjus.

Selline vastus ei rahuldanud rootslasi, kes pöördusid juba kevadel halduskohtusse. Esimene asjaga seotud eelistung määrati 24. septembrile, mis on mõned päevad enne Estonia laevahuku 25. mälestuspäeva.

Justiitsministeerium, mis Eestit kohtuvaidluses esindab, pole veel enne kohtuprotsessi algustki veendunud, et õiguslik olukord ei võimalda laevaõnnetuse uurimist taasalustada. Näiteks on vahepeal loodud laevaõnnetuste uurimisega tegelev ohutusjuurdluse keskus, mis töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi all.

Seega on riigile segane ja kohtule ülesanne välja selgitada, kas aastast 1994 muutunud õigusnormid üleüldse võimaldavad vanu uurimis taasavada ning kes on pädev selle üle otsustama, et uurimisega uuesti alustada.