Ene Ergma: Kesk-Aafrika missiooni eelnõu jõudis riigikokku "näpukaga"

 (6)
Rein Lang astub tagasi
Ene ErgmaFoto: Andres Putting

Riigikogu esimees Ene Ergma tunnistas tänasel riigikogu istungil, et eile esimesele lugemisele Kesk-Aafrika missiooni eelnõu sisaldas protseduurilist rikkumist, sest seal kasutatud sõna "rakendusaktid" ei olnud asjakohane.

"Aitäh, kolleeg Inara Luigas, et näitasid niisugusele huvitavale rikkumisele. Samas, vastavalt meie kodukorra seaduse § 98 lõikele 1 võib juhtivkomisjon eelnõu algataja või esitaja nõusolekul esitada eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul," sõnas Ergma.

Ergma sõnul ei olnud riigikaitsekomisjoni esitatud seletuskirja punktis 3 sisalduv sõna "rakendusaktid" asjakohane. "Eelnõu 583 puhul ei saa rakendusaktidest juttu olla, sest otsuse alusel määrusi ei anta. Ka valitsuse esitatud otsuse eelnõu nõnda-öeldud algses seletuskirjas rakendusakte mainitud ei ole".

Ergma leiab, et see oli siiski väike viga, mida on võimalik eelnõu esimese ja teise lugemise vahelisel ajal ära parandada.

Sotsiaaldemokraat Inara Luigas juhtis eilsel riigikogu istungil tähelepanu missioonile saatmise eelnõu puudujääkidele, mistõttu oli riigikogu juhatus sunnitud võtma mitu vaheaega ja eelnõu arutelu pooleli jätma.

"Meie sõdurite kaugele Aafrikasse lähetamine on nii tõsine otsus, et selle puhul peavad kõik asjad olema iseäranis korrektsed ja täpsed. Paraku esitas valitsus riigikogule äärmiselt lohakalt koostatud eelnõu. Riigikaitsekomisjon tõi ta küll saali muudetud kujul, kuid mitmed ebakõlad ja vastuolud jäid eelnõusse alles," ütles Luigas.

Seotud lood:

Näiteks ei tohiks olla vaidlust selle üle, kas tegu on rahutagamise missiooniga või hoopis Euroopa Liidu sõjalise missiooniga, arvas Luigas. Ta viitas sellele, et lisaks Euroopa Nõukogu 20. jaanuari otsusele toetada sõjalist missiooni Lõuna-Aafrikas võttis ÜRO Julgeolekunõukogu 28. jaanuaril vastu KAV-i puudutava resolutsiooni. Seda resolutsiooni arvesse võttes otsustas 10. veebruaril Euroopa Nõukogu, et alustab Euroopa Liidu rahutagamismissiooni KAV-is.

Täna läbis riigikogus esimese lugemise eelnõu, mille järgi saadetakse Kesk-Aafrika vabariiki rahu tagama 55 Eesti kaisteväelast.

Sotside ettepaneku poolt eelnõu tagasi lükata oli 25 ja vastu 52 riigikogu liiget, erapooletuid ei olnud. Riigikogu esimehe Ene Ergma sõnul saab muudatusettepanekuid teha kuni 17.veebruarini.