Enam kui 200 inimest kandideerivad TÜ residentuuri, menukaim eriala on uroloogia


Arstitudengid.
Arstitudengid. Foto: Hendrik Osula

Tartu ülikooli residentuuri erialadele kandideeris 204 inimest. 42 erialale võetakse vastu 162 arst-residenti, mis tähendab, et ühele kohale kandideerib 1,3 soovijat.

Kõige suurem konkurss on uroloogia ning suu-, näo- ja lõualuukirurgia residentuuris. Suur huvi on muu hulgas ka anestesioloogia ja intensiivravi, kardioloogia, neuroloogia ning restauratiivse hambaravi residentuuri vastu.

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner avaldas heameelt, et nii paljud inimesed soovivad jätkata enese täiendamist residentuuris. „Tänavune konkurss on tihe. Väga paljudel kandidaatidel on sarnaselt kõrge keskmine hinne ning motivatsioon saada eriarstiks,” rääkis Lepner, lisades, et kuna kohtade arv residentuuriprogrammidel on piiratud, määrab koha saamise sisseastumiseksami tulemus. Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad 25. juunist 2. juulini.

Menukaks osutus ka peremeditsiini residentuur, kus 35 kohale esitati 46 avaldust – 29 juhul on see programm kandidaadi esimene valik, 17 juhul teine.

„Peremeditsiini residentuuriprogramm on teinud läbi suure kvaliteedimuutuse ning see paistab silma ka konkursil. Tulevast õppeaastast vastu võetavatele arst-residentidele praeguse kolme aasta asemel neli aastat. Ühe aasta lisandumisel vastab erialane väljaõpe paremini tervishoiukorralduslikele põhimõtetele, aga ka peremeditsiini residentide ootustele,“ tunnustas Lepner muutust ja potentsiaalsete arst-residentide huvi.

Seotud lood:

Tulevaste arst-residentide huvi oli suur näiteks anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogrammi vastu, mille seitsmele kohale kandideeris 20 inimest. Suur huvi oli ka kardioloogia residentuuriprogrammi vastu, mille kolmele kohale kandideeris kümme inimest.

Menukad olid ka neuroloogia, mille mille kolmele kohale kandideeris kaheksa inimest ning restauratiivne hambaravi, mille neljale kohale esitas avalduse kümme inimest. „Kõik nimetatud residentuuriprogrammid olid kandideerijate esimene eelistus, mis viitab kandidaatidel kindlale soovile nimetatud programmidele õppima asuda,“ täiendas Lepner.

Kõige suurem on konkurss uroloogia residentuuri. Sinna võetakse vastu vaid üks arst-resident. Sooviavaldusi oli aga kuus. Suu-, näo- ja lõualuukirurgia residentuuri ühele kohale kandideeris viis inimest. Suur konkurss on ka ortodontia residentuuri, kus neljale kohale esitas avalduse 17 inimest ning oftalmoloogia koos silmakirurgia kõrvalerialaga, mille ühele residentuurikohale soovib saada neli inimest. Ka lastekirurgia ühele kohale on konkurss nelja inimese vahel.