Emor kasutab rahvakogul osalejate leidmiseks noorte meeste – noorte naiste reeglit

 (17)
Emor kasutab rahvakogul osalejate leidmiseks noorte meeste – noorte naiste reeglit
Foto: Rimi Eesti Food

TNS Emor otsib rahvakogul osalejaid juhuvaliku teel - rahvastikuregistrist leitud aadressilt edasi liikudes leiab uuringufirma kodu, mille elanikest teeb osalemisettepaneku nõndanimetatud noorema mehe noorema naise reegli järgi.

TNS Emor sotsiaal- ja avaliku arvamuse uuringute ekspert Aivar Voog selgitas Delfile, et osalejate leidmiseks kasutatakse üldkogumi proportsionaalset mudelit.

Noorte meeste – noorte naiste reegel tähendab Voogi sõnul, et värvatakse 18+ aastastest kodus olevatest meestest kõige noorem. "Kui selles vanuses mehi antud aadressil ei ela või ei ole hetkel kodus, värvatakse kõige noorem kodus olevatest 18+ aastastest naistest," ütles epspert. "Sellisel viisil saavutatakse soo ja vanusgruppide parem esindatus valimis, kuna antud meetod on disainitud selliselt, et oleks võimalik jõuda ka kõige raskemini kodust kätte saadavatele elanikkonna gruppideni."

Igas maakonnas vähemalt üks valimipunkt

"Kihistatud kaheastmelise valiku kohaselt jagatakse üldkogum esmalt elukoha järgi territoriaalselt kuueks kihiks. Valimi suurus igas kihis vastab proportsionaalselt üldkogumi jaotusele," selgitas Voog valiku põhimõtteid. "Seejärel teostakse igas kihis kaheastmeline valik. Esmased valikuühikud on asulad: linnad, alevid, alevikud, külad."

Seotud lood:

Seejärel leitakse valimipunktid täpsusega kuni lähteaadressi tasandini juhuvalikuga asula suurusele proportsionaalse tõenäosusega. Kõigis kihtides on kokku umbes 155 valimipunkti.

Voog lisas, et piisavalt suure arvu valimipunktide olemasolu võimaldab valimi moodustada hajusamalt ning saadud tulemus vastab paremini üldkogumile. Igasse maakonda satub vähemalt üks valimipunkt.

"Igas esmases valikuühikus valitakse seejärel teisesed valikuühikud ehk inimesed, kes arutelupäeval osaleksid," rääkis Voog. "Osalejate leidmiseks valimipunktis kasutatakse lähteaadressi meetodit ja noorte meeste – noorte naiste reeglit."

Lähteaadressi meetodi puhul alustatakse juhuslikult valitud lähteaadressist ning liigutakse ette määratud sammu kaupa edasi maja- ja korterinumbrite kasvamise suunas.

Osalemisest võib ka keelduda

Voogi sõnul on juhuvalimiga leitud inimeste reaktsioonid olnud seni mitmesugused. "Kui juhuvalikuga leitud potentsiaalne osaleja keeldub, siis küsitleja liigub samas valimipunktis edasi vastavalt ette määratud sammu kaupa maja- ja korterinumbrite kasvamise suunas," täpsustas Voog.

TNS Emori koolitatud küsitleja selgitab siis juhuvalikuga valitud potentsiaalsele osalejale rahvakogu arutelupäeva sisu ja kutsub teda foorumil osalema. Potentsiaalsete osalejate teavitamiseks kasutatakse ka motivatsioonikirja, mis on EMSL ja Praxise pöördumine osalejate poole.

Nõusoleku öelnud inimeselt küsitakse nende kontaktandmed, et ürituse organiseerija saaks kutsutuga täpsemalt kokku leppida osalustingimused. Täitmaks isikuandmete kaitse nõudeid, palutakse kõigil oma kontaktid andnud osalejatel allkirjastada dokument „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“.

Nimetatud dokument on kahes eksemplaris, millest üks jääb osalejale ja teine TNS Emorile. Nii saab TNS Emor osalejate kirjaliku nõusoleku nende kontaktandmete edastamiseks EMSL-le või Praxisele.

Kõik maakonnad on planeeritud esindama kutsutud valimist vastavalt nende proportsioonile kogu elanikkonnast.

Avatud Eesti Fondi teatas täna, et eelmisel nädalal alanud värbamise käigus on nüüdseks selgunud juba esimesed arutelupäeval osalejad allinnast ja Narvast.