Emajõe suplusvesi on solgine

 (15)
Emajõgi
EmajõgiFoto: Astrid Lepik

Terviseamet andis täna Tartu linnavalitsusele teada, et Emajõe supelrandadest 4. augustil võetud veeproovid ei vasta lubatud normidele. Randadesse paigaldatakse ujumist keelavad punased lipud.

Terviseameti võetud proovi järgi olid Emajõe suplusvee mikrobioloogiliste
uuringute tulemused normidest kõrgemad soolte enterokokkide osas.
Rannavalve ja heakorra teenuste osutaja AS G4S Eesti paigaldas randa
ujumist keelava punased lipud, teabetahvlil on Terviseameti veeanalüüsi
tulemused ning rannakülastajaid hoiatatakse suuliselt.

Soolte enterokokkide hulk vees ei ületa lubatud piirmäära väga suurelt.
Lubatud piirsisalduse 100 (PMÜ/100 ml) asemel on Emajõe linnaujulas 158 ja
vabaujulas 167.

Anne kanali 4. augustil võetud suplusvee näitajad vastavad normidele. Uued proovid võtab Terviseamet 11. augustil.