Elmar Vaher: sisemiste reformide ja koondamistega meil enam palgatõusuks raha ei ole võimalik leida

 (36)
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Tiit Blaat

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul on riigikontrolli audit hea röntgenpilt PPA loomisest ja hetkeseisust. Selles sisalduvat kriitikat ja ohte tuleb võtta tõsiselt.

"Riigikontrolli auditis on tarka kriitikat ja häid ettepanekuid ning auditis nimetatud ohte tuleb võtta tõsiselt," ütles Elmar Vaher.

PPA pani riigikontrolli jaoks lauale kogu info, mis asutusel vähegi oli, et saada võimalikult adekvaatne ülevaade. "Täpselt nii nagu Eesti inimene peab saama vastuse, kuidas lahendab politsei tema kuriteoteadet, on igaühel õigus teada seda, kuidas tema turvalisust tagav organisatsioon töötab. Täna avaldatud audit annab sellest hea ja ausa pildi, rääkides otsekoheselt nii meie õnnestumisest kui probleemidest," hindas Vaher.

"Audit näitab, et vaatamata tuhande inimese võrra väiksemale personalile on PPA avalikud teenused püsinud samal tasemel või paranenud," tõdes Vaher, lisades, et see on olnud võimalik ainult tänu PPA-s töötavate inimeste pühendumusele ja ametiaule.

"Sõnades on sisejulgeolekut alati nimetatud prioriteediks. Riigikontrolli audit annab hea võrdluse PPA eelarve muutumisest võrreldes ülejäänud avaliku sektoriga. Kui kogu avaliku sektori tegevuskulud jõudsid majanduslanguse eelsele tasemele aastal 2011, siis PPA-l alles aastaks 2015," märkis Vaher.

Vaheri hinnangul on personali vähenemine viimase aasta jooksul PPA-s praktiliselt peatunud, aga tulevik sõltub palju sellest, kui konkurentsivõimelist palka on võimalik töötajatele maksta. "Nõustun riigikontrolli ettepanekuga, et politseinike palgatase tuleks poliitilise otsusega kokku leppida ning siduda see näiteks keskmise palgaga. Selleks, et tublid ja targad noored inimesed tahaksid tulla politseinikuks õppima ja politseisse tööle, peaks PPA hinnangul politseiametnike miinimumpalk olema Eesti keskmise palga tasemel."

Seotud lood:

2014. aasta sügisel tehtud muudatuste ja koondamistega, mis võimaldasid politseiametnike miinimumpalga tõsta 975 euroni, jõudis PPA Eesti keskmisele palgale lähedale ning 2015. aasta jooksul töötajate arv peaaegu ei vähenenud. "Ka 2016. aasta esimeste kuude jooksul on personalivoolavus olnud väike. Küsimus on selles, milline on PPA eelarve järgnevatel aastatel. Keskmine palk Eestis jätkuvalt tõuseb ja kui PPA sellest rongist uuesti maha jääb, siis sisemiste reformide ja koondamistega meil enam palgatõusuks raha ei ole võimalik leida – see piir on ammu käes ja kõik meie tööriistad on juba töös," rõhutas Vaher.

Riigikontroll leidis oma auditis, et politsei ja piirivalve ühendameti loomine oli tõhus, tugiteenistujate osakaal on oluliselt vähenenud ning ühendameti avalikke teenuseid iseloomustavate näitajate tase ei ole muutunud või see on paranenud. PPA võimekust võib aga oluliselt mõjutada personali edasine vähenemine ning seniste trendide jätkudes tuleb PPA-l kümne aasta pärast läbi ajada kolmandiku võrra väiksema hulga töötajatega.