Elmar Vaher: kahtlusalustel olid oma meetodid kontrollimaks, ega keegi neil jälil pole

 (49)
PPA peadirektor Elmar Vaher
Foto: Rauno Volmar

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher selgitas, et täna kinni peetud ametnikel, keda kahtlustatakse dokumentide müümises, olid meetodid, et kontrollida, ega keegi neile jälile pole jõudnud. Skeem paljastati tema sõnul tänu järelkontrollile, mille käigus leiti rida anomaaliaid.

Elmar Vaheri kommentaar täna avalikustatud kuriteoskeemile PPA ridades:
"Täna saame esimest korda avalikult rääkida viimased pool aastat kestnud põhjalikust uurimisest, mille käigus on meie sisekontroll paljastanud Eestis seni täiesti pretsedenditu kuritegeliku ühenduse, kuhu kahtlustuse kohaselt kuulus ka neli PPA ametnikku.

Jõudsime kuritegeliku skeemi jälile tänu dokumenditaotluste järelkontrolli tegevate ametnike teravale silmale ja värskele pilgule, mis aitas avastada rea anomaaliaid. Neid ebakõlasid analüüsides tuvastas sisekontroll, et tegu ei pruugi olla mitte eksimuste, vaid kuritegeliku tegevusega.

Järgnevatel kuudel tehtud jälitusoperatsioonide käigus paljastus kiht-kihilt seninägematu kuritegelik võrgustik, kelle põhitegevuseks oligi kahtlustuste järgi riiklike dokumentide saamiseks vajalike eelduste võltsimine, olgu selleks arstitõendid, haridust tõendavad dokumendid või keeleeksami tulemused.

Grupi tegevus oli äärmiselt konspireeritud, nad tegid kõik selleks, et ebaseaduslikke toiminguid tegevate ametnike juhtidel ega kolleegidel ei oleks võimalik jõuda nende tegevuse jälile. Kahtlustuse kohaselt olid kuritegelikul grupil ka meetodid selleks, et pidevalt kontrollida, ega keegi nende tegevusele jälile pole jõudnud.

Eile ja täna toimunud kinnipidamiste ning läbiotsimistega, mis olid esimesed avalikud menetlustoimingud, algas järgmine etapp selles uurimises. Edasi tuleb uurijatel välja selgitada kõik võltsitud andmete abil mõne riikliku dokumendi saanud inimesed ning kontrollida, kas antud kuritegelikku võrgustikku võis kuuluda veel mõne riigiasutuse töötajaid."