ELi justiitsministrite kohtumisel on oodata kokkulepet Euroopa Prokuratuuri loomise osas

 (11)
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Vallo Kruuser

Täna Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul loodetakse jõuda kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamise osas, samuti on oodata kokkuleppeid digitaalse sisu üleandmise, kriminaalõiguse abil rahapesu vastu võitlemise ning institutsioonide andmekaitset puudutavates algatustes, teatas justiitsministeerium.

„Olen täna ootamatus rollis ja istun Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogus eesistuja koha peal. Mul on au asendada Malta justiitsministrit. See, et loodetakse jõuda nii mitme tähtsa teema osas kokkuleppele, näitab, et Malta on eesistumise ajal teinud väga head tööd,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Kõik need teemad tulevad kaasa ka juulist algavasse Eesti eesistumisaega, sest meie alustame läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.“

Seekordses justiits- ja siseküsimuste nõukogus loodetakse jõuda kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamises. Tegemist on uue agentuuriga, mille ülesandeks saab liidu finantshuve kahjustavate kuritegude, näiteks EL toetusi puudutavate kelmuste, piiriüleste käibemaksupettuste, eelarvet kahjustavate korruptsioonikuritegude jmt uurimine.

Kokkulepet on oodata ka digitaalse sisu üleandmist käsitlevas direktiivis. Direktiivi eesmärk on luua arusaadavad ja toimivad lepingureeglid, mis reguleerivad digitaalse komponendiga esemete, näiteks tarkvara, e-raamatute, pilvelahenduste jmt ostmist. Samuti on oodata kokkulepet andmekaitset institutsioonides puudutavates regulatsioonides.

Seotud lood:

Lisaks on Euroopas toimunud terrorismiaktid eriti teravalt esile tõstnud vajaduse kiiresti kokku leppida kriminaalõiguse abil rahapesu vastu võitlemise direktiivis, et takistada terrorismi rahastamist.

Justiitsministrid vahetavad mõtteid ka abieluasju ja vanemlikku vastutust käsitleva Brüssel IIa ja maksejõuetuse teemadel. Pärastlõunasel ühissessioonil arutavad nii justiits- kui siseministrid küberruumi kriminaalõiguse ja sideandmete säilitamise küsimusi ning laste kaitsmist migratsioonis.