EL välisministrid mõistsid hukka Türgi sõjalise tegevuse Süürias

 (19)
Sõdurid Süürias
Sõdurid SüüriasFoto: Bakr Alkasem, AFP

Euroopa Liidu (EL) välisministrid alustasid tänast välisasjade nõukogu kohtumist Luksemburgis aruteluga olukorrast Süürias, kus nad mõistsid hukka Türgi sõjalise tegevuse Kirde-Süürias ning kutsusid üles Türgi sõjalise sekkumise lõpetamisele. Samuti väljendasid liikmesriigid valmidust piirata relvaeksporti Türgisse.

Kohtumisel osales ka ÜRO eriesindaja Süürias Geir Pedersen, et anda ülevaade võimalikest pikaajalistest lahendustest.

"Türgi sõjaline sekkumine Kirde-Süürias seab küsimärgi alla seni tehtud edusammud rahumeelse lahenduse leidmisel ja Daeshi peatamisel ning halvendab veelgi humanitaarolukorda. Seda konflikti ei saa lahendada jõuga, vaid poliitilise üleminekuga. Samas on ülimalt oluline lahenduse leidmisel poliitiline dialoog Türgiga," sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul peab Eesti poliitilise lahenduse leidmisel samuti oluliseks ÜRO eestvedamisel loodavat Süüria põhiseaduskomiteed, kuhu kuuluksid režiimi, opositsiooni ja ÜRO määratud esindajad, kuid režiim peab selleks olema muutustele tõeliselt pühendunud.

Türgi viimast tegevust arvestades tegid Euroopa Liidu välisministrid ettepaneku kutsuda võimalikult ruttu kokku Daeshi-vastane koalitsioon, kuhu kuulub ka Türgi.

Kohtumisel arutati ka rahvusvahelist õigust rikkuvat Türgi puurimistegevust Vahemeres. Nõukogu pidas solidaarsuse ja Küprose suveräänsuse kaitsmise vaimus oluliseks piiravate meetmete kehtestamist.

Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad täna Reinsalu ettepanekul ka Ukraina välisministri Vadõm Prõstaikoga.