EKREst välja arvatud Maria Kaljuste asutas uue liikumise! Plaanitakse erakonna moodustamist?

 (163)
EKREst välja arvatud Maria Kaljuste asutas uue liikumise! Plaanitakse erakonna moodustamist?
Maria KaljusteFoto: Sven Arbet

Hiljuti EKREst välja arvatud Maria Kaljuste teatas, et 14. mail asutati suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti.

"Allkirjastamise päev on sümboolne ja rõhutab naiste emade ja tulevaste emade, olulisust liikumises. Eesti poliitika peab saama rohkem perenaisekeskseks," viitab ta emadepäevale. "Pereema on Eesti maa sool, tema annab oma armastuse elu jätkumisele. Just seetõttu on oluline, et emad saaksid osaleda enam otsustusprotsessis kui seni. Kutsume üles kõiki naisi aktiivsemalt ühiskonna arengus kaasa rääkima, eriti seetõttu, et liialt meestekeskne poliitika ei ole osutunud edukaks."

Ta jätkab, et TTE lähtub oma tegevuses põhiseaduslikust ülesandest - Eesti rahvuse, kultuuri ja keele kestmisest. Suveräänsusliikumise asutajate hulgas on tema sõnutsi mitmed tuntud Eesti ühiskonnategelased ja kodanikud: Rein Einasto, Imre Heinsaar, Maria Kaljuste, Liis Laur, Vladimir Maslov, Klaarika Park, Karin Paulus, Emil Rutiku, Malle Seppam, Mati Väärtnõu.

"Arengu esmased etapid: Eestimaa rahvast ühendava, tervemõistusliku, traditsioonilisi väärtuseid hindava rahvaliikumise loomine; Eesti elu kitsaskohti käsitleva konverentsi ettevalmistamine sügiseks 2017; analüüsitu baasilt uuele poliitilisele jõule sisendi andmine. Samas kutsume kõiki kaasamõtlejaid liituma," lisab ta.

"Ühenduse üheks esmaseks eesmärgiks on taastada põhiseaduslik rahvaalgatus koos sellest tulenevaga," ütleb ta lõpetuseks. Tõenäoliselt on laiemaks plaaniks luua oma erakond.

Märtsi lõpus kajastas Delfi, et EKRE juhatus arvas erakonnast välja Maria Kaljuste ja Jüri Derkuni seoses erakonna maine kahjustamise ja heade tavade rikkumisega. Kaljuste hääletas ainsana vastu, kui EKRE esimees Mart Helme soovis Viimsi osakonda vastu võtta 17 uusliiget, kelle toel võeti Viimsi osakond vanadelt olijatelt üle. Helme olevat teda vastuhääletamise tõttu süüdistanud tema võimu õõnestamises.