EKRE uus ministrikandidaat käib riigiga kohut

 (98)
Kingo: tegemist on tüüpilise töökiusamisega
EKRE uus ministrikandidaat käib riigiga kohut
Foto: Tiit Blaat

EKRE uus väliskaubandus- ja IT-ministrikandidaat Kert Kingo on avalikus sektoris töötanud üle 17 aasta, ent tema vaidlused tööandjatega on jõudnud nii mõnelgi korral kohtusse. Neist värskeimat mentetletakse siiani riigikohtus.

Kingo töötas politsei- ja piirivalveametis (PPA) kuni 2011. aasta mai lõpuni Tartu kriminaaltalituse uurijana ning alustas kaks päeva hiljem tööd maksu- ja tolliametis (MTA) juristina. Olles töötanud juba üle aasta MTA-s, koostas Tartu politseijaoksonna ülemkonstaabel 2012. aasta septembris Kert Kingole väärteoprotokolli, kuna Kingo jättis 2011. aasta mais pärast ametikohalt lahkumist esitamata nõuetekohase majanduslike huvide deklaratsiooni.

Pea kaks nädalat hiljem esitas Kingo vastulause, milles märkis, et asudes pärast ametist lahkumist tööle maksu- ja tolliametisse, oli just viimane deklaratsioonihoidjaks ja esitas seega huvide deklaratsiooni oma uuele tööandjale. Vastulause rahuldati osaliselt ning lõpetati, kuna Kingo süü ei olevat suur.

Selle aga vaidlustas Kingo taaskord, märkides, et juhtumil puuduvad väärteo tunnused ja tema tegutses igati õigesti, kui esitas deklaratsiooni MTA-le. Kaebust ei rahuldatud, mispeale esitas Kingo Lõuna prefektuurile uue kaebuse, mis jõudis Tartu Maakohtusse. Kingo märgib seal, et väärteomenetluse lõpetamise määrus on põhjendamata ning temal puudub igasugune süü talle inkrimineeritavas teos. Kohus luges kaebust põhjendatuks ja rahuldas selle.

Seotud lood:

Maksu- ja tolliametis töötades sai ta aga 2017. aasta jaanuaris jällegi distsiplinaarkaristuse, millega vähendati ta palka neljaks kuuks 20% võrra. Juristi haridusega Kingo kaebas otsuse edasi Tartu halduskohtule, nõudes käskkirja õigusvastaseks tunnistada ja tühistada. Kingo hinnangul oli käskkiri motiveerimata ja jäi selgusetuks, milles süütegu seisneb. Lisaks olevat karistus talle omistatud süü kohta liialt range. 21. märtsil 2017 otsustas MTA otstarbekuse kaalutlusel käskkiri tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada. Kohtu hinnangul oli käskkirjaga rikutud Kingo õiguseid.

MTA-ga on aga Kingol praegu käimas riigikohtu tasandil uus vaidlus, kus MTA pressiesindaja Rainer Lauritsi sõnul käsitletakse uut käskkirja, mis MTA Kingole teinud oli. See sisaldab Lauritsi sõnul samu asjaolusid, mis olid teemaks ka 2017. aasta juunis antud käskkirjas. "Kuivõrd see kohtuasi on kuulutatud kinniseks, ei saa me paraku selle sisu avada," märkis Laurits.

Kingo sõnul on kohtuvaidluse sisuks töökiusamine. "Lähtusin oma tööd tehes aususe ja õiguse printsiibist ja ei olnud nõus sellega, mida taheti mulle peale suruda. See päädis tüüpilise töökiusamise tulemusega ehk siis leiti lahendus, kuidas mind töölt vabastada," ütles ministrikandidaat Kert Kingo täna Delfile.

Kahest kaks võitu on Kingo oma tööandja üle kohtus saavutanud. Missugune saab olema kolmas, selgub eeldatavasti kuu aja jooksul.