EKRE pärib kaitseministrilt: kas teie hinnangul ei ole tegemist banaanivabariigiliku olukorraga, kus kõrgemad sõjaväelased pannakse ajama valitsuse poliitikat?

 (70)
Peaministrikandidaadi volitamine Riigikogus
Foto: Eero Vabamägi

Eile saatisid riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liikmed kaitseminister Hannes Hansole arupärimise seoses kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase ja õhuväe ülema kolonel Jaak Tarieni sekkumisega päevapoliitikasse.

EKRE tugineb arupärimises kaitseväe teenistuse seaduse paragrahvile 123, mis ütleb selgelt, et tegevväelane ei tohi teenistusülesannete täitmise ajal tegeleda poliitiliste vaadete levitamisega ning kasutada kasuõigust ega distsiplinaarvõimu erakondlikes huvides.

Siin on välja toodud kaks näidet: Riho Terrase sõnavõtt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste avaaktuselt, kus Terras lausus, et lisaks Venemaa agressiivsele käitumisele on üheks murettekitavaks aspektiks ka pagulastega seonduvad pinged ühiskonnas ning üheks julgeolekuriskiks on kujunemas mõnede survegruppide pime sallimatus pagulaste suhtes.

"Tegemist on selgelt väga tugeva sekkumisega igapaevapoliitikasse ning on üheselt poliitiliste vaadete levitamine alluvate ees ehk siis lisaks veel poliitilisele sõnumile annab ka väga kindlad suunised võtmaks seisukohta immigratsiooniküsimustes kaitseväelaste ning kaitseliitlaste seas," on EKRE seisukohaks arupärimises.

Teise näitena tuuakse õhuväe ülema Jaak Tarieni sõnavõtt sotsiaalmeedia postituse vahendusel 28. oktoobril, kui ta tundis häbi ja piinlikkust oma rahvuskaaslaste pärast, kes olevat Tallinnas liitlassõdureid nii verbaalselt kui ka füüsiliselt rünnanud.

Seotud lood:

"Kahjuks pole siiani välja toodud ühtegi näidet reaalsest juhtumist, mis annaks kinnitust just rassismist motiveeritud rünnakust. Antud juhul oli ka see sekkumine igapäevapoliitikasse, kus kuulujuttudel põhineval infol võetakse seisukohti, mis mõjutab väga tugevalt poliitilist diskussiooni," lisas EKRE.

Sellega seoses palusid riigikogu EKRE fraktsiooni esindajad vastata Hannes Hansol järgnevatele küsimustele:

1. Kas teie hinnangul on seadusega kooskõlas tegevvaelaste sõnavõtud aktuaalsetel poliitilistel teemadel?
2. Kas valitsus või kaitseministeerium on andnud kaitseväele ja/või kaitseliidule suuniseid võtmaks seisukohti poliitilistel teemadel, eelkõige migratsiooni teemal?
3. Kuidas hindate Urmas Reitelmanni juhtumi valguses Riho Terrase ja Jaak Tarieni sõnavõtte, kus esimeses juhtumis oldi kriitiline teostatava immigratsioonipoliitika suhtes, kuid Kaitseväe juhataja ja õhuväe ülem jällegi andsid selgeid suuniseid aktsepteerima valitsuse poliitikat ja kritiseerid valitsusega erimeelt olevaid poliitilisi organisatsioone ja inimesi?
4. Kas teie hinnangul ei ole tegemist tsiviilkontrolli põhimõtte rikkumisega või veelgi hullem, banaanivabariigiliku olukorraga, kus kõrgemad sõjaväelased pannakse ajama valitsuse poliitikat?

Arupärimisele kirjutasid alla riigikogu EKRE fraktsiooni liikmed Jaak Madison, Martin Helme, Henn Põlluaas, Mart Helme, Uno Kaskpeit, Raivo Põldaru ja Arno Sild.

Riigikogu esimees Eiki Nestor edastas arupärimise kaitseminister Hannes Hansole ning vastavalt seadusele tuleb arupärimisele vastata riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul arvates arupärimise adressaadile edastamisest.

Kaitseministeeriumi esindaja kinnitas, et arupärimine jõudis täna ministeeriumisse ning sellele vastatakse vastavalt kehtivale korrale.