EKL arvas Jaak Visnapi organisatsioonist välja: Visnapiga seotud võlad ulatusid kümnetesse tuhandetesse eurodesse

 (4)
Visnap: EKL on ise oma majandustegevust kahjustanud
Eesti Kunstnike Liidu suurkogu. Maalikunstnik Vano Allsalu.
Eesti Kunstnike Liidu president Vano AllsaluFoto: Tiit Blaat

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) volikogu arvas Jaak Visnapi oma liikmeskonnast välja üle 30 000 euro (koos viivistega) küündiva võlgnevuse tõttu EKLi ees, mille ta oli tekitanud MTÜ Litograafiakeskus juhatuse liikmena. Samuti ei olnud Visnap tasunud liikmemaksu juba seitse aastat. Kunstnik ise aga rõhutab, et tema üürivõla eest vastutav ei ole.

Visnapi tasumata liikmemaks ja MTÜ Litograafiakeskuse kaudu tekitatud üürivõlad viisid EKLi ja Visnapi kohtuteed käima. Sel nädalal tegi riigikohus otsuse, et eraisikust liikme väljaarvamisel ei saa tugineda tema võlgnevustele juriidilise isikuna organisatsiooni ees ehk MTÜ Litograafiakeskuse üürivõlga ei saa välja nõuda Visnapilt ja teda selle alusel liidust välja visata. Sellega lõppes kaks aastat kestnud kohtuvaidlus EKLi ja Visnapi vahel.

EKLi presidendi Vano Allsalu sõnul jääb arusaamatuks, mida siis veel peaks üks liige õigupoolest tegema andmaks organisatsioonile alust ta liikmeskonnast välja arvata. Riigikohtu otsusest lähtub, et kümnetesse tuhandetesse ulatuva kahju tekitamine enda juhitava juriidilise isiku kaudu, koos soovimatusega vabatahtlikult võlga likvideerida, ja pikaajaline liikmemaksu võlg selleks alust ei anna.

Kümme aastat tagasi asus Visnapi juhtimisel MTÜ Litograafiakeskus rentima ruume EKLile kuuluvas ARSi majas. EKLi sõnul tekkisid võlgnevused üüri ja kommunaalkulude eest tasumisel kohe, 2007. aastal. "Järgnevalt tuli EKL võlgnikule korduvalt vastu, võimaldades rendivabu perioode. Võlgniku palvel lükati lepingu lõpetamist korduvalt edasi, samuti koostati võla tasumiseks maksegraafikuid, mida võlgnik ei täitnud," ütleb EKL pressiteate vahendusel.

Visnap tunnistab, et kunstnike liidu juhtkonna asjaajamismeetodid, mis viisid kõnealuse kohtuvaidluseni, tekitasid palju segadust ning takistasid nii ajakulu kui mainekahju tõttu ka loomingulist ja majanduslikku tegevust. “Ma väga loodan, et liit sai oma õppetunni ja keskendub edaspidi liidu liikmete ärakuulamisele, kööstööle ja võrdsele kohtlemisele. Teise olulise muudatusena peab Eesti Kunstnike Liit edaspidi arvesse võtma, et liidu eraisikutest liikmeid ei tohi segi ajada juriidiliste isikutega, millega nad seotud on.”

EKLi sõnul oli 2014. aastaks Litograafikeskuse võlg kasvanud juba 18 281 euroni ja seega otsustas liit üürilepingu üles öelda. "Paraku jätkas Litograafiakeskus sellest hoolimata ruumide kasutamist, tekitades seejuures EKLile täiendavat majanduslikku kahju," leiab EKLi volikogu.

Visnapi arvates ei ole aga asjad sugugi nii. Ta rõhutab, et EKLile ei ole mitte võlgu tema, vaid keskuse oma ja et liikmemaksuvõla tasus kunstnik pea kaks aastat tagasi. "Lisaks tasusin täna EKLi liikmemaksu ettemaksuna aastani 2030," tõdeb Visnap.

Liikmemaksu võlglasi on tõepoolest olnud kunstnike liidus ennegi ning on ka täna. "EKLi humanistlikuks hoiakuks on olnud olla pigem kannatlik, sest paljudel kunstnikel on kahjuks raskusi toimetulekuga," möönis Allsalu. Visnap aga märkis, et tema liidust väljaheitmise puhul aeti sassi kaks olulist asja: eraisiku liikmemaksuvõlg ja MTÜ Litograafiakeskuse üürivõlg.

Kohtuvaidlused on EKLile palju maksma läinud, kuid EKLi sõnul on tänu nendele EKLil õnnestunud võlgnikult kätte saada oluline osa tekitatud võlgnevusest.