Eiki Nestor: sotside lubadused maksavad pool miljardit

 (111)
Eiki Nestor
Foto: Eesti Ekspress, Ingmar Muusikus

Sotsiaaldemokraatide kõige kulukamate valimislubaduste täitmiseks tuleb riigieelarvesse leida umbes pool miljardit eurot lisaraha aastas, ütles Delfile riigikogu liige Eiki Nestor.

Sotsiaaldemokraatlik erakond lubab pikemas perspektiivis riigieelarve kulud ja tulud kindlasti tasakaalus hoida, kuid lähitulevikus on kavas välja anda riiklikke võlakirju.

„Kõrgem elatustase pole võimalik, kui me ei panusta inimeste arengusse. Hetkel hoolib Eesti riik inimarengust vähem kui keskmine Euroopa riik. Näiteks sotsiaalvaldkonna kulud on kaks korda väiksemad, kui Euroopas tavaks,“ selgitas Nestor. „Selleks, et elus oleks võimalik edasi jõuda võimalikult paljudel, tuleb suurendada ühistes huvides kasutatavaid tulusid. Vastasel korral on see võimalus vaid neil, kellel on selleks endal raha.“

Sotsid tahavad riigile lisatulusid hankida eelkõige neljast allikast:

 • selleks, et suunata tarbijad autode asemel säästlikumate transpordivahendite kasutamisele, on plaanis kehtestada esmasel registreerimisel automaks − 103 miljonit eurot aastas;
 • juriidiliste isikute tulude maksustamisel on kavas üleminek traditsioonilisele maksustamisele 10%-lise maksumääraga − 121 miljonit eurot aastas;
 • madalama ja kõrgema sissetulekuga inimeste maksukoormuse ühtlustamise huvides tahetakse sisse viia 26%-line maksumäär sissetuleku osale, mis ületab 1000 eurot kuus − 160 miljonit eurot aastas;
 • sisetarbimise elavdamise ja tööpuuduse vähendamise kulutustest tekkiv täiendav maksulaekumine − 133 miljonit eurot aastas.

Maksumuudatuste mõju koos kokkuhoiumeetmetega — nagu näiteks vanemahüvitise lae toomine kahekordse keskmise palga tasemele — on Nestori arvestuse järgi kokku 524 miljonit eurot aastas. Lisaks sellele tahavad sotsid pikaajaliste kohustuste täitmiseks emiteerida võlakirju suurusjärgus 200 miljonit eurot aastas.

„See kulu kaetakse eelarve ülelaekumiste arvel tulevikus ja loob samal ajal kindluse, et neid pikaajalisi ülitähtsaid kohustusi ei hakka riik lühiajaliste huvide nimel muutma ja õigustatud ootusi petma. Näiteks võib tuua pensionireformi üleminekukulud, mis hetkel on natukene madalamad kui 200 miljonit eurot aastas. Valitsussektori võlakoormus jääks seejuures ikkagi Euroopa üheks madalamaks,“ kinnitas Nestor.

Valimisprogrammi suuremad kuluallikad on Nestori sõnul järgmised:

 • lastetoetuste kolmekordistamine − 120 miljonit eurot aastas;
 • tervishoiu toetamine riigi muudest tuludest − 63 miljonit eurot aastas;
 • madalam käibemaksumäär toiduainetele, kultuuriürituste piletitele jne − 180 miljonit eurot aastas;
 • riiklik lasteaedade programm − 19 miljonit eurot aastas;
 • koolilõuna, tasuta töövihikud, huvihariduse rahastamine − kokku 56 miljonit eurot aastas;
 • õppetoetus üliõpilastele − 25 miljonit eurot aastas;
 • aktiivse tööhõivepoliitika kulude kahekordistamine − 35 miljonit eurot aastas.

Sotside kulukamate valimislubaduste kogumaksumus on seega 498 miljonit eurot aastas.

„Ühekordsete investeeringute osas on kõige suurem kuluallikas Tallinna−Tartu−Luhamaa maantee arendus, mille maksumus on 20 miljonit eurot aastas, seejuures on katteallikaks siin Euroopa Liidu abi Eestile,“ lisas Nestor.