Eestlaste väljasuremine pidurdus

 (137)
Laulupidu
Foto: DELFI

Statistikaameti esialgsel hinnangul oli 1. jaanuaril 2008 Eesti arvestuslik rahvaarv 1 340 600, suurenenud sündide arvu tõttu mullu rahvaarvu vähenemine aeglustus.

2007. aastal oli registreeritud surmade ja sündide arvu vahe ligikaudu 1800 ning rahvaarv vähenes loomuliku iibe tõttu 0,13% (2006. aastal 0,2%). Loomulik iive jäi negatiivseks ehk surmasid oli endiselt sündidest rohkem, teatas statistikaamet.

Samas 2007. aastal registreeriti 864 sündi rohkem kui neid oli aasta varem. Kokku registreeriti mullu perekonnaseisuametites 15 741 elussündi. Surmajuhtumeid oli 17 548 ja varasema aastaga võrreldes suurenes nende arv 232 võrra. Samuti suurenes surnultsündide ja imikusurmade arv.

Abielusid sõlmiti 7057, mis on ligikaudu 100 rohkem kui aasta varem. Lahutusi oli 3810 ning nende arv jäi varasema aasta tasemele.

Statistikaameti avaldatav rahvaarv põhineb 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel, mida täiendatakse igal aastal registreeritud sündide ja surmade andmetega.

Statistikaamet rändeandmeid rahvaarvu arvutamisel rahvaloendusjärgsetel aastatel ei ole arvestanud, kuna 2000. aasta rahvaloendus näitas, et rände registreerimine on ebatäielik.

Statistikaamet täpsustab esialgset rahvaarvu rahvastikusündmuste aastatöötluse alusel ja avaldab tulemused andmebaasis 22. aprillil.