Eestlaste ja lätlaste koostöö sai 70 miljonit krooni toetust


Eestlaste ja lätlaste koostöö sai 70 miljonit krooni toetust
Delfi lugeja foto

Et Liivi lahte kerkivad tuulepargid ei segaks hülgeid ega linde, et orienteerumine tooks metsaõhku hingama rohkem tublisid inimesi ja meediaõpe koolides tagaks uuriva ajakirjanduse järelkasvu — neil ja teistelgi teemadel algab lähikuudel Eesti — Läti programmi raames üheksa koostööprojekti, mis äsja heaks kiideti.

Eesti — Läti programmi sekretariaadi juhi Peeter Undi sõnul otsustas programmi seirekomitee sel korral üheksale Eesti — Läti koostööprojektidele eraldada kokku 70 miljonit krooni. Valik tehti 42 taotluse hulgast, mille kogumaht oli 198 miljonit krooni.

Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatav Eesti-Läti programm on üks piiriülese koostöö programmidest Eestis. Programmi eesmärgiks on eestlaste ja lätlaste vahelise koostöö toetamine nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris laias teemaderingis alates kultuurikoostööst teadusprojektideni. Kokku annab programm toetusi 560 miljoni krooni ulatuses, millest ligikaudu 180 miljonit krooni ootab veel häid koostööprojekte.

Heakskiidetud projektide lühikirjeldused

„GORWIND“ — projekti eesmärk on soodustada tuuleenergia tõhusamat kasutamist, andes otsustajatele ja tuuleparkide arendajatele Liivi lahe kohta täpsemat infot. Tuulemõõtmisandmeid plaanitakse täiendada infoga hüljeste, rändlindude ja pesitsevate lindude talvitumis- ning elupaikade kohta. Samuti on projektis oluline osa kohalike inimeste ja spetsialistide kaasamisel ning teavitamisel.

„MLEDU“ — projekti eesmärk on suurendada kooliõpilaste meediatundmist ja huvi kohalike küsimuste vastu. Selleks täiustatakse meediakoolituse kavasid Tartumaa ja Madona rajooni koolides, kaasates töösse ka meediaspetsialiste. Korraldatakse seminare, praktilisi õpitube, õppevisiite ja õpilaste endi loovtegevusi.

„ICT DCNet“ — projektiga luuakse Tartu, Riia ja Ventspilsi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) demokeskuste võrgustik, millesarnaseid on juba loodud Skandinaavia maades. Keskuste üheks peamiseks eesmärgiks on eksponeerida IKT riistvaraprototüüpe ja tarkvararakendusi. Lisaks korraldatakse projekti raames konkursse ja töötube noortele, et suurendada nende huvi IKT ja robootika vastu.

„Skills Center“ — projektiga tõstetakse kohaliku tööstuse konkurentsivõimet mehhatroonika valdkonnas.Analüüside teostamiseks, teadmiste edasiandmiseks ja konsultatsioonideks luuakse tugev piiriülene oskuskeskus Skills Centre, mis aitab suurendada ettevõtjate ning kutse- ja kõrgkoolide õppejõudude ja üliõpilaste pädevust tootearenduse alal. Skills Centre pakub erikoolitusi ja annab sihtrühmaks olevate tööstusharude ettevõtetele oskusteavet tootearendusprotsessi etappide kohta. Projekt viiakse ellu Ogre Ettevõtlus- ja Innovatsiooni Inkubaatori, Ventspilsi Ülikooli kolledži ja Tartu Teaduspargi koostöös.

„Est-O-Lat league”. Orienteerumine on popp nii Eestis kui Lätis, sestap on Eesti ja Läti orienteerumisliidu ning kohalike orienteerumisklubide initsiatiivil plaanis ellu viia ühisprojekt orienteerumise edendamiseks spordi ja huvialana mõlema riigi inimeste seas. Selle saavutamiseks korraldatakse muuhulgas õppepäevad 30 koolis ja koolituspäevad kaartide koostajatele, 20 liigavõistlust ligi 12 000 osalejaga ning luuakse uusi ja kõrgekvaliteedilisi orienteerumiskaarte.

„FFF“ — Eesti ja Läti kohalikud jalgpalliklubid korraldavad ühiseid jalgpallifestivale ligikaudu 1400-le mõlema riigi lapsele. Kasutades jalgpalli peamise ühendava teemana, plaanitakse veel ka mitmeid kultuuri- ja haridustegevusi (sealhulgas eesti ja läti keele algõpe), et tihendada Eesti ja Läti noorte sidemeid ning anda noortele rahvusvahelist kogemust. Projekti partneriteks on jalgpalliklubi Santos Tartust ning Gulbene ja Smiltene jalgpalliklubid Lätist.

„MOTO“ — projektiga aidatakse kahel kohalikul motokrossiklubil korraldada amatööride treeninglaagreid ja noortevõistlusi vanuses 5-16 aastat, kaasates ettevõtmistesse ka motokrossiradade läheduses elavaid lapsi. Samuti on eesmärk täiendada mõlema riigi motokrossiklubide kontakte ja motokrossi õppematerjale. Projekti teostavad Motoklubi K&K Eestist ja Läti Amatöörmotokrossi Liit.

„Young Sailors“ — projektiga toetatakse Riia, Saaremaa ja Pärnu noorte purjetajate treeninguid ning võistlemist. Noorte purjetajate, nende vanemate ja treenerite koostöö toimub ühiste treeninglaagrite, regattide, seminaride ja avalike purjespordiürituste vormis. Projekti viivad ellu Läti Laser-klassi Liit ja Läti Purjespordiföderatsioon ning Saaremaa Merispordi Selts ja Pärnu Jahtklubi Eestist.

„DELMA“ — projekti eesmärk on suurendada Eesti — Läti koostööd meditsiinisektoris. Projekti viivad ellu Tartu Ülikool ja Läti Ülikooli Pauls Stradiņši Kliinikum ning neli kohalikku haiglat kuue üksusega kummalgi pool piiri. Muude tihedama koostöö ja kogemuste vahetamisega seotud tegevuste hulgas keskenduvad haiglad regeneratiivse meditsiini arendamisele. Pikaajaline eesmärk on genereerida kudesid siirdamisoperatsioonideks ja rakke biofarmaatsiatoodete jaoks.