Eestlased peavad Euroopa Liidu tähtsaimaks ülesandeks terrorismiga võitlemist

 (26)
Migrandid ja aktivistid paadiga Euroopa Parlamendi hoone eest Strasbourgis
Migrandid ja aktivistid paadiga Euroopa Parlamendi hoone eest StrasbourgisFoto: VINCENT KESSLER, REUTERS

Võitlus terrorismiga peab olema Euroopa Liidu prioriteet number üks, selgub värskest Eurobaromeetri küsitlusest. Lisaks tuleb ühendusel pöörata rohkem tähelepanu tööhõivele, võitlusele maksudest kõrvalehoidumisega, rändepoliitikale ja välispiiride kindlustamisele. Kõiki liikmesriike katvas uuringus küsiti vastajatel, kas EL peaks erinevates valdkondades tegema ära pigem rohkem või vähem, teatas Euroopa parlament.

Eurobaromeeter küsis inimeste arvamust ELi tegutsemise kohta 15 valdkonna lõikes. Pea kõikides valdkondades soovivad eurooplased näha ühenduse suuremat sekkumist.

Kõikidest vastanutest 82 protsenti pidas vajalikuks rohkemat tegutsemist terrorismivastases võitluses, tööpuuduse kõrvaldamine oli tähtis 77 protsendile vastanutest.

Kui Eestist pärit vastanute jaoks on võitlus terrorismiga samuti kõige olulisem küsimus (81%), siis järgmiseks peeti oluliseks suuremat panustamist migratsioonipoliitikasse (76%) ja liidu välispiiride kaitsesse (71%).

Kogu ELi arvestuses soovib suuremat panustamist rändevoogude haldamisse 74 protsenti vastanutest, välispiiride kaitse vajab rohkem tähelepanu 71 protsendi vastanute hinnangul.

Maksudest kõrvalehoidumisele tuleb Euroopa Liidul pöörata rohkem tähelepanu 75 protsendi vastanute hinnangul. Eesti puhul on antud näitaja 61 protsenti.

Seotud lood:

Võitlus terrorismiga

Terrorirünnaku ohtu oma riigis pidas kõrgeks 40 protsenti kõigist vastanutest, Eesti puhul oli vastav näitaja kaheksa protsenti. Terroriohtu peab madalaks 53 protsenti Eestis küsitletutest.

Terroriohu kõrvaldamiseks tuleb eelkõige piirata terrorirühmituste rahastamist, võidelda radikaliseerumise ja terrorismi algpõhjustega ning tugevdada kontrolli ELi välispiiril, selgub uuringust.

Eestist pärit vastajad peavad ülekaalukalt kõige olulisemaks meetmeks terroriohu kõrvaldamisel välispiiride kindlustamist. Samuti tuleb tihendada koostööd liikmesriikide politseiametite ja luureteenistuste vahel.

Ühendav tegur

Lisaks küsiti uuringus osalejatelt kas nad nõustuvad või ei nõustu järgneva väitega: see, mis on erinevate liikmesriikide kodanikel ühist, on olulisem kui nende erinevused. Väitega nõustus ligi kolm neljandikku ehk 74 protsenti vastanutest. Eesti puhul oli vastav näitaja 67 protsenti.

Parlamendi töö

Mitmed kodanike jaoks olulised teemad on Euroopa Parlamendi töölaual. Terrorismivastases võitluses on saadikud kiitnud heaks Euroopa politseiameti Europoli laiemad volitused ja hetkel on töös õigusloome, mille alusel muutub karistatavaks kaasaaitamine terroriaktide ettevalmistamisele.

Parlament on korduvalt nõudnud suurfirmade maksustamise karmistamist, juuli esimesel nädalal on täiskogul hääletusel maksuotsuste erikomisjoni soovitused. Lisaks on tööd alustamas "Panama paberite" uurimiskomisjon, mille ülesandeks on hinnata liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni tegevust võitluses rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumisega.

Samuti on parlamendis päevakorral ELi rändepoliitika reformimine. Juuli täiskogul on lõpphääletusel ELi ühtse piiri- ja rannikuvalve loomine.

Eurobaromeetrist lähemalt

ELi tegevusele erinevates valdkondades keskenduv Eurobaromeetri uuring viidi läbi ajavahemikul 9.–18. aprill ja selles osales 27 969 küsitletut, kes moodustavad kogu rahvastikku esindava valimi. Eestist osales näost näkku toimunud intervjuudel 1004 inimest.