Eestlane Egiptuses: ühe õhtu jooksul läks elekter kolm korda ära, inimeste rahulolematus valitsuse suhtes on tõusnud märgatavalt

 (44)
Sharm el-Sheikh
Foto: MOHAMMED ABED, AFP

Välisminister Urmas Paeti sõnul otsustas ministeerium Egiptuse ohutaset tõsta seal süvenenud pingete tõttu. Kairos resideeruv ajakirjanik Laura Raus aga ütles, et inimeste rahulolematus on riigis märgatavalt tõusnud.

Välisministri Urmas Paeti sõnul on Egiptuse ohtutaseme tõstmise põhjus selles, et info, mida ministeerium valdab, räägib väga selgelt pingetõusust Egiptuses ja sellest, et kuurordid ei pruugi jääda pingetest puutumatuteks, rääkis minister Vikerraadio saates "Uudis+".

Paeti lisas, et viimase aja sündmused ehk rohkem kui 500 molsemivennaskonna liikme surmamõistmine, ligi 100 inimeste vahistamine ja maikuus eelseisvad presidendivalimised on seadnud riigis pinged väga kõrgele.

Ministri sõnul kaaluti otsust ohutaseme tõstmise kohta väga pikalt ja selle tegemisel toetuti erinevate teenistuste kogutud infole.

Siiski ütles Paet, et tegemist on eelkõige soovitusega, mille eesmärk on juhtida tähelepanu ärenenud olukorrale ning inimesi sundida sinna mitte minema ei ole riigil võimalik.

Eestlane Egiptuses: elekter läks kolm korda ära õhtu jooksul

Kairos elav ajakirjanik Laura Raus nõustus ministri hinnanguga ja ütles, et viimastel kuudel on riigis olnud rohkem streike ja olukord on muutunud mõnevõrra rahutumaks.

Seotud lood:

Näiteks on paljud töötajad majandusolukorra tõttu rahulolematud, seda eriti energeetikasektoris. Selle tõttu on olnud palju elektrikatkestusi ning näiteks pühapäeval oli Rausi Kairo kodus ühtekokku kolm ühetunnist katkestust, mis annab alust oletada, et olukorra jätkudes asuvad paljud valitsuse vastu meelt avaldama.

Ajakirjanik leidis, et ministeeriumi soovitus on mõistlik ning kuigi julgeolekutmeetmed on riigis ranged, siis ohtu ei saa kunagi päriselt välistada.

Millised on tarbijate õigused ja kohustused?

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski sõnul on praegu enda reiside ärajätmisest teatanud reisikorraldajad TezTour OÜ ja Novatours OÜ ning Turetski loodab, et samale seisukohale jõuab ka reisikorraldaja GoAdventure OÜ. Vastasel juhul soovitab amet reisibüroodel lõpetada GoAdventure’i reiside vahendamise Egiptusesse, arvestades ministeeriumi ohuhinnangut ja soovitust vältida reisimist Egiptusesse.

Kui reisikorraldaja ütleb pakettreisilepingu üles vääramatu jõu asjaoludel enne reisi algust, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada. Seejuures tuleb aga arvestada, et reisikorraldajal on õigus nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist enne reisi algust tehtud põhjendatud kulutuste eest. Sellised kulutused on näiteks reisi komplekteerimine, hotelli broneerimine, viisa organiseerimine.

Tarbijatel tuleb arvestada, et mida lähemal on reisi alguspäev, seda suuremad on reisiettevõtja kantud kulud. Suure tõenäosusega on tasutud nii lennupileti kui ka majutuse eest ning tarbijale tagastatav summa võib olla minimaalne. Tarbija nõudmisel on reisiettevõtja kohustatud juba tehtud kulutusi tõendama.

Reisikorraldajad Novatours ja TezTour on tarbijakaitseametit teavitanud, et soovivad esmajärjekorras olukorda lahendada kokkuleppe teel, pakkudes tarbijatele asendusreise enda pakutavatesse muudesse sihtkohtadesse. Kui tarbijad ei leia asendusreiside seast sobivat sihtkohta või reisiaega, tuleb neil arvestada, et reisikorraldaja omab võlaõigusseaduse kohaselt õigust mõistlikule hüvitisele juba osutatud teenuste eest.

Kui reisikorraldaja ütleb pakettreisilepingu üles reisi toimumise ajal, vabanevad reisikorraldaja ja reisija enda reisilepinguga võetud kohustuse täitmisest.

Selle tagajärg on, et reisikorraldaja kaotab õigused reisitasule (pakettreisi maksumus) ning saab nõudeõiguse mõistlikule hüvitisele osutatud reisiteenuste eest ja reisi lõppemiseks veel osutatavate teenuste eest. Reisikorraldaja peab võtma tarvitusele lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige tagama reisijale kokkulepituga samaväärse tagasireisi.

Lisaks on lepingupooltel kohustus kanda reisija tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades. Juhul, kui reisikorraldaja tagab reisijale samaväärse tagasireisi, ei pruugi reisijale lisakulusid tekkida, samas kui reisikorraldaja organiseerib eraldi tagasireisi ning sellega kaasnevad lisakulud, peab reisija lisakulud kandma poole summa ulatuses. Reisikorraldajal lasub kohustus tõendada tarbijale, et lisakulud on tehtud konkreetse tarbija tagasitoimetamiseks.

Lepingu ülesütlemisest tekkivad muud lisakulud kannab kumbki lepingupool võlaõigusseadusest tulenevalt ise. Sellised lisakulud reisija jaoks on eelkõige majutuse ja toitlustusega seotud kulud, samuti saamata jäänud tulu.

Kui reisikorraldaja ei kavatse pakettreisilepingut üles öelda, kuid tarbija ise hindab olukorda enda jaoks ohtlikuks (sellises olukorras on praegu GoAdventure’i kliendid), on tarbijal õigus võlaõigusseaduse paragrahvi 879 lõike 1 alusel leping üles öelda. Lepingu ülesütlemisel tuleb arvestada, et reisikorraldaja kaotab küll õiguse reisitasule, kuid võib nõuda mõistlikku hüvitist osutatud reisiteenuste eest.

Tekkinud olukord on keeruline ja ärev kõigile ning selles olukorras tuleb lähtuda võlaõigusseadusest ja mõistlikkuse põhimõttest ja tegutseda üksteise suhtes heas usus. Seega palub tarbijakaitseamet nii reisikorraldajatelt kui tarbijatelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist.

Välisministeerium tõstis eile Egiptusesse reisimise hinnangulist ohutaset, enam ei soovitata sõita ka kuurortidesse.

Kui hoolimata ärevatest sündmusest Egiptuses on eestlaste seas äärmiselt populaarseid kuurortlinnu nagu Sharm el Sheikh või Hurghada ikka turvaliseks peetud, siis nüüd soovitab ministeerium ohutuse eesmärgil tungiva vajaduseta vältida igasugust Egiptusesse reisimist.

Enda reiside ära jätmisest on teatanud reisifirmad Novatours ja Tez Tour.