Eestit külastas Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja asetäitja kindral sir Gordon Kenneth Messenger

 (2)
Kristjan Prikk, Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja asetäitja kindral sir Gordon Kenneth Messenger
Kristjan Prikk, Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja asetäitja kindral sir Gordon Kenneth MessengerFoto: Kaitseministeerium

Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja asetäitja kindral sir Gordon Kenneth Messenger külastas Tallinna, kus kohtus nii kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase kui kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Prikiga. Messenger käis ka kaitseväe Tapa linnakus ja kohtus seal paiknevate Eesti ja liitlasvägede sõduritega.

Messenger arutas kohtumisel Prikiga Põhjadiviisi staabi loomisega seonduvat ning küberkaitsekoostöö süvendamist. Samuti oli kõne all järgmisel aastal toimuv ühendväe mereõppus Läänemerel.

Ühendkuningriigi juhitava ühendväe eesmärk on sõjalise ohu korral reageerida kiiresti kas iseseisvalt või siis mõne sõjalise üksuse koosseisus. Lisaks Eestile panustab ühendväkke Soome, Rootsi, Holland, Läti, Leedu, Norra ja Taaniga. Dokumendi ühendväe loomise kohta allkirjastas kaitseminister Jüri Luik Londonis suvel koos kaheksa riigi kaitseministritega.

Põhja diviisistaabi loomise soovi kiinitava dokumendi allkirjastasid Eesti, Läti ja Taani kaitseministrid käesoleva aasta NATO tippkohtumisel. Alla kirjutasid ka Kanada, Suurbritannia ja Leedu.

Suurbritannia juhitava ühendekspeditsiooniväe koostööleppe, millega ollakse valmis kiirelt ja paindlikult panustama operatsioonidesse kriisikolletes.

Ühendkuningriik osaleb raamriigina ligi 900 sõjaväelasega Eestis paiknevas NATO lahingugrupis, briti ohvitserid panustavad ka NATO staabielemendi ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse töösse. Samuti on Ühendkuningriigi hävitajad osalenud NATO Balti õhuturbemissioonil.