Eestisse saabuv Chiesa sõnavõttudes: Ukraina kriis on Balti riikide teadlik Venemaa-vastane poliitika, küüditaja Arnold Meri on kangelane

 (302)
Fotod! Venemeelne poliitik saabus Tallinna
Eestisse tuleb tagasi Giulietto Chiesa
Foto: Tanel Meos

Eestisse saabuv Itaalia poliitik ja ajakirjanik Guillietto Chiesa on oma varasemates avalikes sõnavõttudes eitanud Nõukogude okupatsiooni Eestis, nimetanud genotsiidis süüdistatud Arnold Meri kangelaseks, õõnestanud Eesti rahvusvahelist mainet ning toetanud Venemaa tegevust nii Gruusias kui ka Ukrainas.

Avalike allikate kohaselt on Chiesa sündinud 1940. aastal Itaalias Acqui Termes ja on Itaalia kodanik. Ta on ajakirjanik ja poliitik, endine Euroopa Parlamendi liige (2004–2009).

Enne 1991. aastat oli ta Itaalia Kommunistliku Partei liige ja töötas üle kahekümne aasta Moskvas ajalehtede l’Unità ja La Stampa erikorrespondendina. 1980. aastatel rahastas Chiesa tegevust aga näiteks NSVL Kommunistlik Partei, vahendab Vene väljaanne Sovsekretno.

Aastatel 1989–1990 oli Chiesa Kennani instituudi (Kennan Institute for Advanced Russian Studies) kaastöötaja. 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideeris ta Vene-meelse partei Inimõiguste Eest Ühtses Lätis nimekirjas, kuid ei osutunud valituks.

Chiesa saabus täna pärastlõunal Tallinna: 


Chiesa on ka Venemaa ultrakonservatiivse ühenduse Irboska Klubi liige. Klubi asutati 2012. aastal Pihkvas ja kannab sümboolselt 1920.–1944. aastani Eesti koosseisu kuulunud asula nime. Irboska Klubi sisuliseks eesmärgiks on taastada Venemaa Nõukogude Liidu aegne suurus ja võimsus, kasutades selleks karmi ja konservatiivset poliitikat. Klubi liikmed ja nende mõttekaaslased käsitlevad Balti riike, Moldovat ja Ukrainat Venemaa jaoks ainult ajutiselt kaduma läinud territooriumidena.

Seotud lood:

Varem on Chiesa MTÜ Impressumi kutsel Eestit külastanud 2008., 2011. ja 2014. aastal. 2008. aastal esitles ta Tallinnas raamatut „Zero“, milles väidab, et 11. septembri terrorirünnakute korraldamisse oli segatud Ameerika Ühendriikide valitsus.

Eitab Eesti okupeerimist ja kaitseb Arnold Meri

Samuti tegi ta Eestis viibides mitmeid avaldusi Arnold Meri (1919–2009) toetuseks, kellele märtsiküüditamises osalemise tõttu süüdistati inimsusvastases kuriteos ja genotsiidis.

Arnold Meri kaitsmine ja õigustamine oli toona Impressumi üheks peamiseks tegevusväljundiks. 2010. aastal avaldas Impressum raamatu „Arnold Meri: viimane Eesti kangelane“, kus avaldati Chiesa artikkel „Eesti võimud ei tegele õigusemõistmise, vaid külmaverelise ja teadliku kättemaksuga“.

Chiesa kirjutab ka selles raamatus lehekülgedel 160–162: „Elupäästjast, kes takistas kümnekonna eestlase uppumisohus laevale paigutamist, muudeti Arnold Meri timukaks ja halastamatuks vangivalvuriks. /.../ Asjas praktiliselt puudub juriidiline alus. Jutt käib poliitilisest protsessist“. 

Ühtlasi kasutab Chiesa oma artiklites mõisteid genotsiid ja vene okupatsioon jutumärkides, eitades seeläbi Eesti Vabariigi okupeerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal ja Nõukogude võimu poolt siin toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid.

Õõnestab Balti riikide mainet

Chiesa on püüdnud õõnestada ka Eesti rahvusvahelist mainet ja usaldusväärsust, väites, et sõja Ukrainas on esile kutsunud just Balti riikide ja Poola teadlik Venemaa-vaenulik poliitika:

"See pole regionaalne kriis, see on kriis, mis kunstlikult loodi Venemaa vastu, et lüüa Venemaad ja ma toonitan – et lüüa isiklikult Putinit. Nad mõtlesid, et kui Putini ära koristavad, on neil käed vabad, et tegutseda Venemaal, kasutada „viiendat kolonni“ ja teisi.

Peab jälgima, kas Putini juhitud operatsioon õnnestub, et näidata eurooplastele, et pole nende huvides nõnda edasi käituda. Kas on selline võimalus? On, sest kui tähelepanelikult vaadata, siis ei võtnud Euroopa seda otsust vastu. See oli vaid osa Euroopast – Poola ja kolm Balti riiki Saksamaa abiga," rääkis ta 2014. aasta juunis ajalehele Zvatra.

Õigustab Venemaa tegevust Gruusias ja Ukrainas

2008. aastal asus aga Chiesa Euroopa Parlamendi liikmena aktiivselt õigustama Venemaa tegevust Gruusias ja nõudis Venemaa poolt vallutatud Lõuna-Osseetia ja Abhaasia iseseisvuse tunnustamist. Ajalehele „Russkaja Germanija“ 2008. aastal antud intervjuus õigustas ta Venemaa poliitilist omavoli:

Loe veel

"Ei. See pole okupatsioon ega territooriumi anneksioon. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia suveräniteedi tunnustamine ei mõjuta kuidagi Gruusia territoriaalseid huve. See on normaalne ja demokraatlik otsus kriisisituatsioonist väljumiseks," ütles Chiesa vastates küsimusele, et kas ta on nõus sellega, et Gruusia kuulutas Lõuna-Osseetia ja Abhaasia okupeeritud territooriumideks.

Sarnaselt on Chiesa 2014. aastal aktiivselt toetanud Venemaa poliitikat ja terroristide tegevust Ida-Ukrainas ja levitanud Venemaa kallutatud sõnumeid, nagu seisaksid olukorra eskaleerumise ja sõja õhutamise taga Ameerika Ühendriigid ja Ida-Euroopa riikide natsionalistlikult meelestatud valitsused. Näiteks on ta süüdistanud Ukraina valitsust tsiviilelanike tapmises Donbassis ja väitnud, et alanud on III maailmasõda venelaste vastu.

Väljavõte G. Chiesa kõnest Jekaterinburgis 11.04.2014:

"Euroopas, Ameerikas, Läänes levib praegu russofoobia laine. Teie olete venelased, ma räägin teile otse, ma pole venelane, ma olen Venemaa sõber, kuid eurooplased ei näe seda kunagi. See näitab, et valmistatakse ette sõda. See on teie vastu. Seda ei tohi alahinnata".

Krimmi referendumi ajal, 2014. aasta märtsis õigustas Chiesa ka Krimmi annekteerimist Vene ja Itaalia meedias ning süüdistas Ukraina valitsust natsismis, etnilises puhastuses ja russofoobias. Sarnaseid sõnumeid esitas ta ka Krimmis Format A3 üritusel.

"Paljude aastate jooksul lõi USA Ukrainas võimsa struktuuri natsismi tootmiseks. Kõik neli Ukraina presidenti töötasid aktiivselt selles suunas, sealhulgas Janukovõtš. Kõik need presidendid töötasid Venemaa vastu, kõigi 23 aasta jooksul informeeriti ukrainlaste põlvkonda russofoobia vaimus. Tulemus – massimõrvad Odessas, Mariupolis ja teistes linnades sellel kevadel. Kuid ukraina rahvast peteti, kui öeldi, et nad varsti on Euroopas. Nad ei saa Euroopasse – ei homme ega ülehomme. Ukraina võimud soovivad Donetski venelastest puhastada. Seepärast pommitavad nad Slovjanski, Kramatorski, Donetski. Nad juba valmistavad ette sellist operatsiooni," vahendab Krimskaja Gazeta mehe sõnu.

15. detsembril 2014. aastal pidi Chiesa esinema Impressumi kohtumisõhtul pealkirjaga „Kas Euroopal maksab karta Venemaad?“, kuid see jäi tal sissesõidukeelu tõttu tegemata. 

Tänaseks on teada, et G. Chiesa kavatseb Impressumi kutsel Eestisse naasta 23. jaanuaril 2015 ja esineda teemal „Euroopalikust demokraatiast: kas Venemaa ohustab seda?“