Eesti vanglates istub kinni üle 3000 vangi

 (79)
Eesti vanglates istub kinni üle 3000 vangi
Foto: Andres Putting

Justiitsministeeriumi andmetel kannab Eesti vanglates 2. aprilli seisuga karistust 2660 süüdimõistetut, lisaks neile viibib vanglas veel 762 vahistatut.

3422 kinnipeetava seas on 171 naist ja 49 alaealist. Eluaegseid vange on 37 ja avavangla vange 149.

Kõige enam on kinnipeetavaid Tallinna vanglas, kus istub oma aega 734 süüdimõistetut ja 446 vahistatut. Kokku pakub Tallinna vangla ulualust 1180 seadusega pahuksisse läinud inimesele.

Viru vanglas on 973 kinnipeetavat, kellest 787 on süüdimõistetud ja 186 vahistatut. Tartu vanglas kannab karistust 803 süüdimõistetut, lisaks viibib seal veel 130 vahistatut.

Harku ja Murru vanglas on süüdimõistetud vange 336.