Eesti ühiskonnategelased Joakim Heleniusest Ilmar Raagini arutasid konverentsil laste heaolu üle


Anu Välba
Anu Välba Foto: Eero Vabamägi

Täna toimus SOS Lasteküla konverents „Aita last – mõtetest tegudeni“, kus Eesti tuntud kultuuritegelased, ettevõtjad, ajakirjanikud, riigimehed, heategevusorganisatsioonide juhid ja teised ärksad mõtlejad ning aktiivsed tegutsejad tulid kokku, et arutleda Eesti asenduskodude ja seal elavate laste hetkeolukorra ning hädavajalike muudatuste üle. Konverentsi juhtis armastatud Eesti tele- ja raadioajakirjanik Anu Välba.

„Asenduskoduteenus peab muutuma. Konverentsil otsime vastuseid küsimustele, millised peaksid need muudatused olema ja kes peaks neid ellu viima. Et asenduskodudes toimuks sisuline areng, oleme kutsunud kokku väga erinevate elualade inimesed, kes igapäevaselt lastekodulastele ei mõtle, kuid kes soovivad kaasa rääkida ja kellel on tähtis sõnum. On oluline, et asenduskodulaste olukorda puudutavasse diskussiooni oleks kaasatud suur osa ühiskonnast, ainult nii saavad käivituda täiesti uued arengud. Ja seda vajab tänases Eesti asenduskodus kasvav laps kohe väga,“ ütleb SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetoolidotsent Dagmar Kutsar, kes on avaldanud laste heaolu eri aspektide kohta mitmeid artikleid, teeb konverentsil ettekande teemal “Mis on lapsele parim?”. Kirjandusteadlane, kriitik ja poliitik Peeter Olesk võtab sõna teemal „Pered peeglist vaadatuna – Kui eesti kirjandus vaikib, kes siis räägib?“

Asendushoolduse väljakutsetest räägib konverentsil sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna asekantsler Rait Kuuse, kelle arvates tuleb perekondi senisest enam laste kasvatamisel toetada ja nõustada, sest lapsed vajavad kodu ja perekonda, mitte lastekodu. Eesti Vabariigi Õiguskantsler ja Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise ettekanne on pühendatud sellele, kuidas luua kõigile lastele tugev lähtealus.

Praeguse valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik ja lastekodulaste hingeelu käsitlenud mängufilmi „Ma ei tule tagasi“ autor Ilmar Raag esineb konverentsil ettekandega “Lastekodulapsed teispool ekraani”. Tunnustatud kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane keskendub oma ettekandes Eestis praegu käimasolevale suurele protsessile, kus osa elanikkonnast on muutunud abisaajast abiandjaks, millest on ühiskonda tekkinud palju erinevaid arusaamu, lausa konflikte.

Viimased neli aastat SOS Lasteküla Southwesterni raamatumüügi programmiga toetanud ettevõtja ja pereisa Ranol Kaseväli jagab oma kogemusi erinevatest heategevusprojektidest ja senistest annetuste kogumisest Eestis. 20 aastat meedia-, kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas tegutsenud praegune Baltimaade juhtiva ravimimüüja Tamro Baltikumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andres Lember räägib konverentsil sotsiaalse vastutuse turunduslikest eesmärkidest: millised on turundaja tagamõtted heategu tehes, kui tihti on see sisuline tegevus ja millal pelgalt klantsiva fassaadi loomine.

Trigon Capital Groupi nõukogu esimees Joakim Helenius annab oma ettekandes ülevaate ettevõtja rollist annetajana Eest ühiskonnas ning uurib, milline peaks olema annetusi koguvate heategevusorganisatsioonide koostöö riigiga, et see teeniks meie kõigi huve.

Pärast ettekandeid toimuval paneeldiskussioonil osalesid Andres Lember, Rait Kuuse, Ülle Madise ja Ilmar Raag.