Eesti ühines Gruusia sõprade rühma ühisavaldusega

 (7)
Gruusia sõprade rühm
Gruusia sõprade rühmVälisministeerium

Välisminister Reinsalu kohtus Bratislavas OSCE ministrite kohtumisel Gruusia sõprade rühma liikmetega ning ühines Gruusia suveräänsust ja territoriaalset tervilikkust toetava avaldusega.

Avaldusega liitusid lisaks Eestile Bulgaaria, Kanada, Tšehhi, Soome, Iirimaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Rootsi, Ukraina, Ühendkuningriik ja USA, kes kõik kinnitasid oma jätkuvat toetust Gruusia terviklikkusele ning väljendasid aina süvenevat muret olukorra pärast Gruusias ja selle okupeeritud aladel.

Riigid avaldasid muret 11 aastat kestva okupatsiooni pärast ja rõhutasid vajadust lahendada konflikti rahumeelselt kooskõlas Helsingi lõppakti, ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õigusega.

Erilist muret valmistavad Gruusia sõpradele järjest sagedamad Vene sõjaväeõppused ning militariseerimine Gruusia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia aladel. Gruusia sõbrad toonitasid oma avalduses, et jälgivad seadusevastaselt kinni peetud ja Venemaa ebaseaduslikus sõjaväebaasis surnud Gruusia kodaniku Irakli Kvaratskhelia juhtumiga seonduvat tähelepanelikult. Lisaks mõistsid nad hukka mitmete teiste Gruusia kodanike tapmised.

Gruusia sõbrad väljendasid toetust ka Genfi kõnelustele ja Euroopa Liidu vaatlusmissioonile (EUMM). Liitlased rõhutasid, et kõik provokatsioonid EUMM-i töö häirimiseks kujutavad endast katset takistada piirkonnas rahu saavutamist.