Eesti tuntud inimesed kutsuvad üles sallivusele

 (99)
suvi
Scanpix

Paljud tuntud Eesti inimesed on andnud oma allkirja
“Üleskutse õnnelikule Eestile”, mis kutsub üles olema sallivam seksuaalvähemuste suhtes. Teiste seas on allkirja andnud ka vanameister Eino Baskin ja armastatud näitleja Ita Ever.

Igaüks väärib olla õnnelik. Vahel piisab selleks hoolivast kaaslasest, kellega oma elu siduda ning kellega jagada rõõme ja muresid, ühist kodu ning teadmist, et teineteisele saab loota.

Osa inimesi leiab oma õnne ja hingerahu samast soost partneriga. “Inimesed käivad eneseteostuse ja õnne saavutamiseks erinevaid teid. See, et nad ei käi sinuga sama teed, ei tähenda, et nad oleksid eksinud,” on kirjutanud USA kirjanik H. Jackson Brown.

Sallimatusel puudub mõte, kui see on suunatud millelegi, mis ei sõltu inimese tahtest ning mis ei kahjusta teiste ühiskonnaliikmete õigust õnnele. Viha ja vägivalla õhutamine on märgid ebakindlast
inimesest ja ka ühiskonnast!

Püüdleme selle poole, et eestimaalased sünniksid oma riiki vabade, võrdsete inimestena ning nendeks ka jääksid. Keegi ei saa valida oma sünnipärast sugu, nahavärvi, rahvust, vanemaid ega
seksuaalset sättumust. Selle asemel, et vihata paratamatust, tuleb meil keskenduda sellele, kuidas üheskoos üles ehitada ühiskonda, milles kõikidel liikmetel on võimalus oma õnnetaotlused ellu viia!

Praegu on Eesti seadusandluses õiguslik vaakum, kus tegelikkuses toimivad omavahelised suhted on seadusega reguleerimata ning sellest tulenevalt ei laiene samasoolistele paaridele õigused ja kohustused, mida selline suhe eeldaks.

See vaakum tuleb täita!

Sallivus loob eeldused rahumeelse ja vaba ühiskonna kujundamiseks. Maailma õnnelikemateks ühiskondadeks peetakse 2005.- 2009. aastal läbiviidud Gallupi uuringu alusel Taanit, Soomet, Norrat, Rootsit ja Hollandit, mis on LGBT (lesbi, gei, bi- ja transseksuaal) inimeste suhtes sallivad ja toetavad.

Eesti on selles arvestuses üheksakümnes pärast Alžeeriat ja Somaaliat ning enne Myanmari ja Bangladeshi.

Avaldame selle kirjaga toetust LGBT inimestele Eestis, kutsudes üles suuremale avatusele, sallivusele ja hoolivusele, et kõigil oleks Eestis hea ja kindel tunne elada. Meid, eestimaalasi,
on vähe ja seetõttu tuleb meil kokku hoida, toetada ja hinnata iga ühiskonna liiget. Sellega anname oma panuse õnnelikumasse ja vabamasse Eestisse, kus toetus sellele kirjale on ääretult oluline.

Kinnitame üheskoos Eesti paremaks ja sallivamaks muutumist!

Kirjale on all kirjutanud Eino Baskin, Ita Ever, Carmen Kass, Rein Lang, Kaur Kender, Tiina Lokk, Eiki Nestor, Kristiina Ojuland, Ivari Padar, Siiri Oviir, Evelin Pang, Mart Poom, Andres Puustusmaa, Tiit Pruuli, Ilmar Raag, Mihkel Raud, Anu Saagim, Vilja Savisaar-Toomast, Koit Toome, Kadri Tali, Daniel Vaarik ja paljud teised.