Eesti Telefon hoiatab

 (58)

Eesti Telefoni andmetel on augustis suurenenud valesti valimisest tingitud välisriikidesse helistamiste arv ning rahvusvaheliste interneti sissehelistamiskeskustega ühenduste loomise arv.

Augustis on suurenenud kõnede arv sellistesse välisriikidesse, mille suunakoodid kattuvad mobiilsideoperaatorite võrgukoodidega (50, 51, 57 e.t.c) või ka maakondade suunakoodidega. Eesti Telefoni andmetel on põhjuseks see, et inimesed eksivad uue valimiskorra järgi helistamisel ja võtavad ka riigisiseselt helistades ette kaks nulli (00) ühe nulli (0) asemel. Nii tehakse aga riigisisese kõne asemel rahvusvaheline kõne. Nii näiteks on võetud augustis üle 1800 kõne Tshiilisse, mille suunakood algab 56-ga, teatas Eesti Telefoni pressiesindaja DELFIle.

Kuivõrd kõned pole tekkinud Eesti Telefoni süül ja tehniliselt pole võimalik valesti valimist piirata ega ära hoida, siis soovitab Eesti Telefon olla nullide valimisel hoolikam. Vastavalt teede- ja sideministri määrusega kinnitatud numeratsiooniplaanile tuleb riigisiseselt helistades alates 1. augustist valida operaatorkoodi või suunakoodi ette üks null (0) ja välismaale helistades välisriigi koodi ette kaks nulli (00). Juhul, kui helistatakse kodukeskjaama vahendusel või analoogjaamast, kust väljahelistamiseks on vaja ette võtta täiendav number, tuleb aga nullide valimisel olla eriti tähelepanelik.

Juulis on kasvanud ka rahvusvaheliste interneti sissehelistamiskeskustega ühenduste loomiste arv. Juulis tegid interneti sissehelistamisteenuste kasutajad üle 1000 ühenduse mujal asuvate sissehelistamiskeskustega, mis tõi augustis kaasa ka senisest suuremate telefoniarvete saamise. Juuli suurim teiste sissehelistamiskeskustega ühenduse võtmisel tekkinud arve ulatus üle 2500 krooni.

Välismaise sissehelistamiskeskusega ühenduse looja tasub vastavalt rahvusvahelistele kõnetariifidele, mitte kohaliku kõneminuti hinnale. Selleks, et ennetada oodatust suuremate telefoniarvete saamist, hoiatab Eesti Telefon interneti sissehelistamisteenuste kasutajaid nende ühenduste loomise eest. Samuti ootab Eesti Telefon ühenduse loojatelt igasugust teavet ühenduse loomise kohta aadressil sierra.leone@et.ee

Hetkel teadaoleva versiooni kohaselt tekivad ühendused interneti sissehelistamisteenuse kasutajate loal ja teadmisel internetiseansside ajal. See versioon on riputatud ka Atlase koduleheküljele, nii eesti kui vene keeles. Uurimisel on selgunud, et kõnede tekitajaks on failid, mis konfigureerivad internetikasutaja loal viimase modemi looma ühendust mujal asuva sissehelistamiskeskusega, nt Sierra-Leones või Diego Garcias.

Selleks, et laadida endale arvutisse suuri arveid tekitanud fail, peab arvutikasutaja läbi lugema programmi tutvustavad materjalid ja informatsiooni rahvusvahelise ühenduse tekkimise kohta ning connect-nupule vajutades andma loa luua ühendus uue sissehelistamiskeskusega.

Juulis tegid interneti sissehelistamisteenuste kasutajad 600 kõnet Sierra Leone sissehelistamiskeskusesse ja 175 kõnet Diego Garcia suunal.

Probleeme saab ennetada ka järgnevaid juhiseid järgides:

1. Ärge laadige oma arvutisse faile väheusaldatavatelt lehekülgedelt (näiteks teiste inimeste internetileheküldedelt). Midagi ei ilmu teie arvutisse "lihtsalt niisama" Lugege hoolikalt enne, kui "connect" või "yes" nupule vajutate.

2. Suhtuge Internetis olevasse materjali kriitiliselt, alati ei pruugi asjad paista/olla nii, nagu neid serveeritakse

3. Ärge installeerige ega käivitage oma arvutis võõrastelt postiaadressidelt saabunud faile (doc, exe), mille sisus te kindlad pole. Vajadusel pärige meili saatjalt, millega tegu.