Eesti tegi ettepaneku teha küberründe raport

 (15)

Raporti eesmärgiks on luua rahvusvaheline poliitiline konsultatsiooni vorm, mis võimaldaks kohest infovahetust valitsuste ja erasektori vahel, keda küberrünnak puudutab, edastas riigikogu pressitalitus.

Ettepanekus on üleskutse täpsustada küberkuritegude definitsiooni ja defineerida suveräänsete riikide küberruumi mõiste.

Kristiina Ojulandi sõnul on Eesti sel sajandil esimeseks riigiks, kelle vastu poliitiliselt motiveeritut küberrünnakut on kasutatud.

“See on paljudele riikidele signaaliks, et on viimane aeg teha vajalikud muudatused rahvusvahelise õiguse aktidesse ning luua ka reaalselt toimiv rahvusvaheline konsultatsioonimehhanism kui mõni riik, rahvusvaheline organisatsioon või erafirma langeb küberrünnaku ohvriks. Samuti tuleb sätestada, milliseid meetmeid võidakse kasutusele võtta ründajate vastu,” rõhutas Ojuland.

ENPA jätkab küberrünnaku teema arutamist septembris kui otsustatakse, milline komisjon hakkab vastavat raportit ette valmistama.