Eesti suurendab Lähis-Ida rahutagamismissioonil olevate sõjaliste vaatlejate arvu

 (8)
John McHugh ja Sven Mikseri pressikonverents
Sven MikserFoto: Ilmar Saabas

Käesoleval ajal osaleb Eesti kehtiva mandaadi alusel ÜRO rahutagamismissioonil UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) kolme sõjalise vaatlejaga.

ÜRO on käesoleval aastal teinud Eestile mitu pakkumist mehitada lisaks kolmele vaatlejale ka juhtivaid ja senise panusega võrreldes tähelepanuväärsemaid vanemstaabiohvitseri ametikohti, on kirjutatud valitsuse homse istungi päevakorra selgituses.

Pakkumised näitavad ÜRO usaldust Eesti riigi ja ohvitseride professionaalsuse vastu. Nende vastuvõtmine suurendaks Eesti nähtavust ning tõsiseltvõetavust ÜRO operatsioonidesse panustava riigina.

Kehtiv mandaat piirab panustamise kuni kolme kaitseväelasega. Seetõttu tehakse lisapanustamise võimaldamiseks käesoleva eelnõuga ettepanek muuta mandaati ja suurendada Eesti kaitseväelaste UNTSO osaluse piirmäära seniselt kolmelt kaitseväelaselt kuuele.

Eelnõu vastuvõtmisel kasutatakse piirmäära, et alates oktoobrist 2014 mehitada Eestile pakutud UNTSO vaatluspiirkonna vaatlusgrupi ülema ametikoht. Kaks ülejäänud lisakohta võimaldavad Eestil säilitada paindlikkuse, et vajadusel ja võimalusel täita muid ÜRO pakutavaid uusi ametikohti UNTSOs.

Mandaadi kehtivusaega käesoleva otsusega ei muudeta. UNTSO mandaat kehtib 31. detsembrini 2014.