Eesti, Soome ja Rootsi välisministrite avaldus: dokfilmi info kontrollimine toimub kooskõlas Estonia hauarahu leppega

 (106)
Reinsalu: uus info tuleb põhjalikult läbi kontrollida
Parvlaev Estonia huku mälestusteenistus
Parvlaev Estonia huku mälestusteenistusFoto: Madis Veltman

Eesti, Soome ja Rootsi välisministrid esitasid täna hommikul ühisavalduse, millest võib välja lugeda, et uusi ekspeditsioone Estoniale niipea korraldama ei hakata.

"Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et kui reisiparvlaeva Estonia katastroofi kohta ilmneb olulist uut teavet, millest ei ole varem teatatud, hindavad Eesti, Soome ja Rootsi seda uut teavet ühiselt.

Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaeva Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse uusi vee all vraki asupaigas filmitud videopilte, millel on näha kahjustust vraki tüürpoordipoolses otsas.

Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et dokumentaalfilmis esitatud uue teabe kontrollimine toimub vastavalt ja täielikult kooskõlas 1995. aastal sõlmitud Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise reisiparvlaeva Estonia käsitleva kokkuleppega. Selle kokkuleppe põhiline eesmärk on kaitsta reisiparvlaeva Estoniat kui katastroofiohvrite viimast puhkepaika mis tahes häiriva tegevuse eest. Meie riigid teevad selles küsimuses tihedat koostööd ja lipuriigina juhib seda protsessi Eesti.

Eesti, Soome ja Rootsi rõhutavad, et toetume Eesti, Soome ja Rootsi Ühise Laevahuku Uurimiskomisjoni (Joint Accident Investigation Commission, JAIC) 1997. aasta lõpparuande lõppjäreldustele," sedastavad ministrid ühisavalduses.

"Selles dokumentaalfilmis sisalduv on uus informatsioon ja Eesti riigi vaates loomulikult tuleb see täies mahus, põhjalikult ja avalikkust informeerides läbi kontrollida," kinnitas välisminister Urmas Reinsalu Delfile. "Siin ei ole vähematki kahtlust."

Seotud lood:

Toetust uue uurimise avamisele väljendas ka peaminister Jüri Ratas.

"Külastasin möödunud teisipäeval Helsingit ja Stockholmi, kus arutasime meile teatavaks saanud veealuseid katkendeid täna linastuvast Estonia hukku kajastavast dokumentaalfilmist. Filmis sisalduvad möödunud aasta septembris filmitud kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma," kirjutas Ratas ühismeedias.
"Leppisingi oma ametikaaslastega kokku, et kui filmis tuuakse tõesti esile uusi ja senitundmatud asjaolusid, siis selgitame koos välja nende põhjuse. Pean oluliseks, et astuksime edasised sammud Eesti, Soome ja Rootsi riikidega üheskoos. Samuti pidasime väga tähtsaks, et meie järgnevad tegevused oleksid kooskõlas kolme riigi poolt 1995. aastal sõlmitud leppega, mis kaitseb reisiparvalev Estonia katastroofiohvrite viimset puhkepaika."