Eesti sõdurid pidasid Iraagis kinni 4 kahtlusalust

 (15)
Kaitsevägi Iraagis, Iraak
Kaitsejõud

Iraagis teeniva Eesti kergejalaväerühma Estpla-16 kaitseväelased leidsid möödunud nädalal relvapeidikuid ja pidasid kinni kahlusaluseid.

Miiniotsijate abil leitud peidikud sisaldasid 14,5-mm kaliibriga õhutõrje kuulipildujat, miinipildujamiine, suurtükimürske, lõhkepäid, püssgranaati, miinipilduja miini aluslaenguid ja improviseeritud lõhkelaengute valmistamise vahendeid, teatas kaitsejõudude peastaabi teavitusosakond.

Seoses peidikute avastamisega peeti kinni neli kahtlusalust.

34-liikmeline Eesti jalaväerühm Estpla-16 kuulub Ameerika Ühendriikide maaväe 1. ratsaväediviisi pataljoni 2-14 CAV koosseisu. Estpla-16 ülem on kapten Rainek Kuura.

Eesti osaleb operatsioonil Iraagi Vabadus alates 2003 aastast.