Eesti sõdur sai Iraagis surma (täiend)

 (644)
Arre Illenzeer (Kaitsejõudude foto)

Iraagis hukkus esmaspäeva hommikul jalaväerühma ESTPLA-9 kaitseväelane vanemveebel Arre Illenzeer (28), haavata sai viis kaitseväelast.

Kell 11.19 rünnati isevalmistatud lõhkekehaga ESTPLA patrulli teist masinat, mida juhtinud vanemveebel Illenzeer hukkus silmapilk. Kaks masinas viibinud kaitseväelast said raskelt haavata ning kolm kergelt. Patrullis oli kokku 12 Eesti kaitseväelast ning ameeriklasest sidemees. Plahvatus purustas masina täielikult, teatas kaitsejõudude peastaap Delfile.

Plahvatuse järel avas esimese masina meeskond hoiatustule, kutsus välja kiirreageerimisüksuse ning meditsiinilise evakuatsiooni üksuse. Seejärel jalastuti, võeti sisse ringkaitsepositsioonid ning tegutseti vastavalt tegutsemiseeskirjale.

Plahvatuses sai haavata viis kergejalaväerühma kaitseväelast.

Raskelt haavatud evakueeriti helikopteriga Rahvusvahelisse Tsooni (International Zone) Ameerika Ühendriikide välihaiglasse. Kergelt haavatud on nüüdseks tagasi üksuse juures.

Haavatute lähedasi on juhtunust informeeritud. Kolm kergelt haavatut teavitasid juhtunust oma lähedasi ise. Haavatute delikaatsete isikuandmete kaitse huvides ei avalda kaitsevägi teavet nende isikute ja vigastuste iseloomu kohta.

Vanemveebel Arre Illenzeer on teeninud kaitsejõududes alates 1997. aastast Põhja Üksik-jalaväekompaniis, Kalevi Üksik-jalaväepataljonis ja Scoutspataljonis. 2003. aastal osales vanemveebel Arre Illenzeer rahutagamismissioonil Kosovos. Iraagis teenis Arre Illenzer rühma tehniku ametikohal.

Kaitseväe juhataja andis korralduse langetada Eesti kaitseväe linnakutes leina märgiks riigilipud ja kasutada autodel leinalinte.

ESTPLA-9 sõdurid ja teised Iraagis teenivad kaitseväelased tunnevad kaasa vanemveebel Illenzeeri lähedastele ning loodavad kahe haiglas viibiva haavatud kaaslase paranemist. “Arre Illenzeeri hukkumine on kõigile valus löök,” ütles Iraagis teeniv teabeohvitser leitnant Andres Sang. “Peame siin Iraagis vastu, kallid kodused, pidage teie seal Eestis samuti.”

Seni oli Iraagis hukkunud üks eestlane. Eesti jalaväerühma Estpla-8 nooremseersant Andres Nuiamäe (21) hukkus 28. veebruaril Iraagi pealinnas Bagdadis. Missiooni jooksul on Iraagis rünnakute jooksul varem haavata saanud kümme Eesti kaitseväelast.

32-liikmeline kergejalaväerühm ESTPLA-9 teenib Iraagis alates selle aasta juunist, üksuse ülem on kapten Janno Märk.

ESTPLA-9 teenib Ameerika Ühendriikide 1. ratsaväediviisi (1st Cavalry Division) 2. brigaadi 12. ratsaväerügemendi 2. pataljoni alluvuses, rühma vastutusala asub Bagdadi eeslinnas Abu Ghurayb’is.

USA 1. ratsaväediviis on soomukeid ja helikoptereid kasutav manööver- ja läbilöögiüksus. 12. ratsaväerügemendi 2. pataljon, kellele Eesti üksus otseselt allub on soomusüksus.

ESTPLA-9 on ette valmistatud läbi viima jalgsi- ning motoriseeritud patrullimisi, läbiotsimisi, konvoide saatmist ja objektide valvet.

Jalaväerühma käsutuses on kolm Ameerika Ühendriikide maaväe veoautot ja kaks maastikuautot HMMWV.

Eesti kaitseväelased viivad läbi operatsioone koostöös USA armee üksustega, USA sõjaväepolitsei ja Iraagi politseiga eesmärgiga tagada kord, leida ebaseaduslikke relvi ja võidelda salakaubanduse vastu.

Eesti kaitsevägi osaleb Iraagis konfliktijärgsel stabiliseerimismissioonil alates 2003. aasta juunist. Eesti on koalitsioonivägedes esindatud ühe staabiohvitseri, ühe teabeohvitseri ja kahe üksusega — kergejalaväerühmaga ESTPLA ja kaubakäitlusmeeskonnaga CARGO TEAM.