Eesti rahvaarv kahanes 10 000 inimese võrra 1,31 miljonini

 (133)
Laulupidu
Foto: Tanel Meos

Esialgsetel andmetel oli tänavu 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 311 870 ehk ligi 10 000 võrra väiksem kui aasta tagasi.

Eesti rahvaarv 1. jaanuaril 2012 oli 1 325 215 inimest, see on ligi 30 000 inimest rohkem, kui õnnestus loendada 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse käigus.

Seda, et loendus oli alakaetud ja ligemale kaks protsenti loendamisele kuuluvatest isikutest jäi mitmesugustel põhjustel loendamata, teatas statistikaamet juba 2012. aastal loendustulemuste avaldamise ajal. Praegu on selge ka täpne loendamata jäänud isikute koosseis, nad moodustavad 2,3 protsenti loendamisele kuulunud isikute arvust. Rahvusvaheliste hinnangute kohaselt on 2–3-protsendiline alakaetus hea tulemus.

Loendusandmete baasil täpsustati ka 2013. aasta 1. jaanuari rahvaarvu. Lisaks täpsustatud loendusandmetele täpsustati isikupõhiselt ka sündide, surmajuhtumite ja rände arvu. Selgus, et pärast andmete täpsustamist oli 2012. aasta loomulik iive -1362 ja välisrände saldo -3686, seega 2013. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eesti rahvaarv 1 320 174.

Peamine põhjus, miks korrigeeritud välisrände saldo erineb varem avaldatust (-6629), on tagantjärgi rände registreerimine — andmete üksikasjalikul kontrollimisel selgus, et 2012. aastal oli rändajatena kirjas hulk inimesi, kes tegelikult olid juba varem Eestist lahkunud.

Ka 2000. aasta rahvaloendusel jäi osa inimesi loendamata, seega oli 2000. aastal Eestis elanikke esialgselt avaldatust rohkem, 1 401 250 inimest. Alakaetus (mille suurus oli 2,2%) oli küll teada, kuid selle arvel rahvaarvu siis ei parandatud, sest puudusid usaldusväärsed registrid.

Seotud lood:

Praegu hindas statistikaamet mudelipõhiselt Eestist loendustevahelisel perioodil registreerimata riigist lahkunute arvu, seega täpsustati kõik rahvaarvud aastail 2000–2011.

Üldiselt jäid ka pärast ümberarvutusi kehtima kõik üldised seaduspärasused, mis Eesti rahvastikuarengu kohta on selgunud, kuid osutus, et tegelik rahvaarv on mõnevõrra suurem kui esialgu oletatud ja ka väljarände järsk kasv 2012. aastal ei leidnud kinnitust.

Oletatavasti hakkab väljarände saldo edaspidi lähenema nullile, sest potentsiaalsete väljarändajate vanuserühm väheneb, lisaks suureneb tasapisi tagasiränne, mis praegu on ca 30 protsenti väljarändest ja moodustab suurema osa sisserändest.

2013. aasta rahvastikusündmused olid järgmised:

13 831 sündi ja 15 474 surma (loomulik iive -1643);
Eestisse sisse rändas 4085 ja Eestist välja 10 746 inimest (välisrände saldo -6661).

Nendele rahvastikusündmustele tuginedes oli 2014. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 311 870. Ka seda rahvaarvu täpsustatakse ja see võib veel muutuda. Täpsustatud 2014. aasta rahvaarvu avaldab statistikaamet 5. mail 2014.

Rahvaarv, 1. jaanuari seisuga, 2000–2013
  Korrigeeritud Varem avaldatudrändega rahvaarv Vahe
2013 1 320 174 1 286 479 33 695
2012 1 325 215 1 294 486 30 729
2011 1 329 660 1 320 976 8 684
2010 1 333 290 1 323 323 9 967
2009 1 335 740 1 324 260 11 480
2008 1 338 440 1 325 408 13 032
2007 1 342 920 1 327 484 15 436
2006 1 350 700 1 333 028 17 672
2005 1 358 850 1 339 168 19 682
2004 1 366 250 1 344 526 21 724
2003 1 375 190 1 351 527 23 663
2002 1 383 510 1 358 073 25 437
2001 1 392 720 1 365 633 27 087
2000 1 401 250 1 372 438 28 812